Slika
Natisni Korun, Borut
kulturni delavec, literat, publicist, svetovni popotnik, politik

Rojen: 02. 7. 1946, Ljubljana
Življenjepis

Vnuk glasbenika in skladatelja F. K. Koželjskega je osnovno šolo in gimnazijo končal v Celju, v Ljubljani doštudiral stomatologijo in bil vpisan na etnologijo na FF. Poslušal je štiri semestre predavanj. Od 1993 je zaposlen v ZD Velenje – Splošna zobna ambulanta Šoštanj. Živi v Lipju (Vinska Gora) pri Velenju. Veliko je potoval po svetu – večkrat po Latinski Ameriki, v dežele Bližnjega vzhoda, severnoafriške države, Tunis, Alžirijo, Maroko, Iran, Indijo idr. Plod njegovih potovanj so številni potopisi, objavljeni v časopisih, revijah in knjigah. Prve potopise je objavljal v Šaleškem rudarju, ITD-ju, Delu, Planinskem vestniku, Obzorniku (PD) idr. 

Delo
  • 1987: knjižni objavi Kondorjev klic in Reke, soteske, brzice (spusti s kajakom po domačih in tujih vodah)
  • potopisne knjige: Stopinje boga Atona (1992), Kača in jaguar (1993), V porečju Orinoka (1998), Die Soča, Sloweniens Smaragd (v nem. izd. pri založbi Pollner v Muenchnu, 2006), Na začetku je bila Troja (2009), Odisej sem. Itaka dom je moj. (2013)
  • 1997: sodelovanje pri slovenskem prevodu Knauerjevega leksikona
  • Dragoceno je tudi njegovo fotografsko gradivo.

Dejaven je tudi v politiki; bil je predsednik Slovenske demokratske zveze (SDZ) in koalicije Demos v velenjski občini, pozneje preds. obč. odbora SLS, član izvršnega odbora stranke SLS, član gl. odbora SLS in prvi podpredsednik programskega sveta SLS (1997 izstopil iz SLS). 1996 je ustanovil in ves čas vodi evroskeptično organizacijo Gibanje 23. december. Od decembra 2009 je predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa.

Uredniško delo: zbornik Slovenija, danes in nikdar več (1997), Razkosanje Slovenije (2001).

Viri in literatura
  • E. Cesar: O potopisih B. Koruna, v: Kača in jaguar, 1993
  • I. Stropnik: Izbrane slovstvene biografije, Šaleški razgledi 11, 1994
  • Leksikoni CZ: Slovenska književnost, 1996
  • Adrijan Lah: Vse strani neba, slovensko potopisje od Knobleharja do naših dni, 1999
  • D. Bajt: Slovenski kdo je kdo, 1999

Dodano 14.12.2012.
Zadnja sprememba 10.12.2013.

Nastavitve zasebnosti