Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Bizjak, Ivan - Udeleženec NOB, kmetovalec
  15. 5. 1890 — 06. 1. 1982

  Po končani OŠ v Šoštanju je bil nekaj časa zaposlen na RLV, po poroki pa je ostal doma in prevzel kmetijo. V 1....  <<Več>>
 • Sušin, Boris - Podjetnik
  15. 5. 1963

  Obiskoval je OŠ Heroja Rajka Hrastnika in OŠ Gustava Šiliha Velenje, nato na RŠC končal srednjo elektro...  <<Več>>
 • Rolle, Friedrich - Doktor znanosti, montanist, filozof
  16. 5. 1827 — 11. 2. 1887

  OŠ je obiskoval v Homburgu von der Höhe, nadaljeval šolanje na inštitutu College royal v Štrasburgu in...  <<Več>>
 • Svoljšak , Mojca - Glasbenica, literatka, pedagoginja
  17. 5. 1964

  V Velenju je obiskovala je OŠ in gimnazijo. V Ljubljani je zaključila srednjo glasbeno šolo solopetja in diplomirala iz...  <<Več>>
 • Aplinc , Miran - Muzealec, zgodovinar, doktor znanosti
  18. 5. 1963

  Obiskoval je OŠ Bibe Röcka Šoštanj in PŠC Celje. Diplomiral je na PEF UM. V letih 1986/87 je učil na...  <<Več>>
 • Cvikl, Milan - Politik
  19. 5. 1959

  Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda, OŠ Antona Aškerca in Gimnazijo Velenje. Diplomiral in magistriral je na EF...  <<Več>>
 • Mayer, Fran - Župan, pravnik
  19. 5. 1866 — 06. 1. 1940

  Družina Frana Mayerja se je leta 1870 iz Sevnice preselila v Celje, kjer je njegov oče naslednje leto umrl. Mati Henrietta,...  <<Več>>
 • Rudnik, Vida - Ravnateljica, pedagoginja
  19. 5. 1947

  Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem ob Paki in učiteljišče v Celju. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani...  <<Več>>
 • Batič, Rafael - Novinar, pedagog
  20. 5. 1940 — 29. 3. 2017

  Po končani OŠ Mislinja in nižji gimnaziji v Slovenj Gradcu je absolviral na Višji pedagoški šoli v...  <<Več>>
 • Marin, Janez - Glasbenik, dirigent
  20. 5. 1977

  Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani Umetniški gimnaziji - glasbena smer je diplomiral na FF v...  <<Več>>
 • Verdnik, Vladimir - Literat, pedagog, družbenopolitični delavec
  20. 5. 1953

  Obiskoval je OŠ Radlje ob Dravi, končal Pedagoško gimnazijo Maribor in diplomiral na prvi stopnji slavistike na PA...  <<Več>>
 • Petek, Viljem - Športni delavec, funkcionar, družbenopolitični delavec
  21. 5. 1933

  OŠ je obiskoval v Grižah in Škalah, nižjo gimnazijo v Šoštanju, srednjo šolo v Pomorskem tehnikumu...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti