Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Šilih, Gustav - Pedagog, psiholog, literat, Maistrov borec
  31. 7. 1893 — 24. 11. 1961

  Rodil se je graščinskemu oskrbniku Lovru in Poloni, r. Silovšek. OŠ je obiskoval v Velenju, nato zasebno nižjo...  <<Več>>
 • Kurnik, Majda - Slikarka, kulturna delavka
  02. 8. 1920 — 28. 5. 1967

  1941 je končala  učiteljišče v Ljubljani in se zaposlila v Pertoči. Še istega leta je bila njena družina...  <<Več>>
 • Mravljak, Božo - Udeleženec NOB
  02. 8. 1917 — 03. 4. 1942

  Božo Mravljak se je izučil za trgovskega pomočnika in z devetnajstimi leti postal član komunistične partije. Po začetku...  <<Več>>
 • Čretnik, Karl - Gledališki ustvarjalec
  03. 8. 1944

  Osnovno šolo je obiskoval v Šentjurju pri Celju, srednjo šolo za sanitarne tehnike pa v Ljubljani. Leta 1966 je...  <<Več>>
 • Gmajner Korošec, Marjana - Pedagoginja
  03. 8. 1956

  Po končani gimnaziji v Celju je nadaljevala študij na PA UL, kjer je diplomirala iz slovenskega jezika in likovne vzgoje,...  <<Več>>
 • Kristan , Zdenka - Sociologinja, prevajalka
  03. 8. 1956

  Obiskovala je OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Po končani Ekonomski srednji šoli Celje je diplomirala iz sociologije in...  <<Več>>
 • Stropnik, Ivo - Literat, kulturni delavec
  03. 8. 1966

  Otroštvo in mladost v Ravnah pri Šoštanju, OŠ obiskoval v Šoštanju, srednjo rudarsko...  <<Več>>
 • Jazbec, Anka - Zborovodkinja
  04. 8. 1963

  Obiskovala je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, gimnazijo v Velenju in na PF v Mariboru leta 1985 diplomirala...  <<Več>>
 • Slatinšek, Uroš - Športnik
  04. 8. 1979

  Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje in poklicno in tehniško rudarsko šolo Velenje. Diplomiral je na...  <<Več>>
 • Čop, Kajetan - Gledališki ustvarjalec, direktor
  05. 8. 1974

  Obiskoval je OŠ Šoštanj, končal gimnazijo na ŠC Velenje (1993) in doštudiral na gledališki...  <<Več>>
 • Kuzman, Uroš - Doktor znanosti, matematik, komik
  05. 8. 1984

  Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje. Po končani Splošni in strokovni gimnaziji Velenje je leta 2008 diplomiral...  <<Več>>
 • Mali, Ludvik - Župan, ravnatelj, direktor
  05. 8. 1919 — 21. 7. 2012

  Po maturi v Ljubljani se je leta 1938 vpisal na študij montanistike, ki ga je moral prekiniti zaradi začetka 2. svetovne...  <<Več>>
 • Perdih, Karel - Udeleženec NOB
  05. 8. 1920 — 09. 9. 1942

  Že kmalu po okupaciji Slovenije se je vključil v narodnoosvobodilni boj in postal član 1. kranjske čete pod Storžičem. Nemci so...  <<Več>>
 • Tajnik, Tanja - Biologinja, doktorica znanosti, plesalka
  05. 8. 1982

  Obiskovala je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomirala in doktorirala iz biologije na...  <<Več>>
 • Vehovec, Matjaž - Zborovodja, čebelar
  05. 8. 1957

  Osnovno šolo je obiskoval v Slovenj Gradcu, gimnazijo v Ravnah na Koroškem in obiskoval PA v Ljubljani. Med letoma...  <<Več>>
 • Dolinšek, Ivan - Sadjar
  06. 8. 1896 — 21. 5. 1974

  Osnovno šolo je obiskoval v Šentilju in leta 1914 končal dveletno Vinarsko in sadjarsko šolo v Mariboru. Po...  <<Več>>
 • Drev, Ana - Športnica
  06. 8. 1985

  OŠ je zaključila v Šmartnem ob Paki, končala 1. gimnazijo v Celju (športni oddelek) ter nadaljevala študij...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti