Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Drobež , Jože - Gasilec
  19. 6. 1948

  Obiskoval je OŠ Staro Velenje, OŠ Mihe Pintarja Toleda in OŠ Gustava Šiliha Velenje. Končal je poklicno...  <<Več>>
 • Povh, Ivan Josip - Politik, funkcionar
  19. 6. 1930 — 12. 8. 2010

  Po končani trgovsko poslovodski šoli se je zaposlil kot poslovodja prve trgovine s tehničnim blagom v Velenju (VELMA,...  <<Več>>
 • Šumnik, Drago - Slikar
  19. 6. 1957

  Obiskoval OŠ Karla Destovnika Kajuha in končal poklicno šolo za orodjarja na RŠC Velenje. V letih 1979–1985...  <<Več>>
 • Fijavž, Alojzij - Zdravnik, direktor
  20. 6. 1926 — 08. 11. 2003

  OŠ je obiskoval v okolici Celja, gimnazijo v Celju in na Ptuju in leta 1955 diplomiral na MF v Zagrebu, kjer je 1966 opravil...  <<Več>>
 • Pukmeister Vijanski, Janko - Literat
  20. 6. 1837 — 25. 5. 1862

  V Celju je v letih 1851−1857 obiskoval gimnazijo. Čeprav je bil odličen dijak, je zaradi jetike v 7. razredu izstopil iz...  <<Več>>
 • Šalej, Jožef - Glasbenik
  20. 6. 1942

  Štiri leta je obiskoval osnovno šolo, tri leta nižjo gimnazijo v Konjušnici in eno leto osemletke na...  <<Več>>
 • Trobej, Alojzij - Šolski upravitelj, sadjar, pedagog, čebelar
  20. 6. 1861

  Osem let je delal v Rečici ob Savinji, potem se je zaposlil kot upravitelj v Šentilju pri Velenju, kjer je živel osemnajst let....  <<Več>>
 • Zdovc, Ciril - Ravnatelj, pedagog
  20. 6. 1943

  Obiskoval je OŠ Tepanje. Po končani nižji gimnaziji Slovenske Konjice in učiteljišču v Celju je diplomiral na FE...  <<Več>>
 • Mazej, Stanislav - Projektant, družbenopolitični delavec
  21. 6. 1932

  OŠ je obiskoval v Zavodnjah, IRŠ v Velenju, srednjo tehnično v Trbovljah. Kratek čas je delal v PV, se 1953 zaposlil v...  <<Več>>
 • Repnik Gotvan, Vlado - Umetnik
  21. 6. 1961

  Vlado G. Repnik je akademski slikar, gledališki in radijski režiser ter magister umetnosti. Ustvarja na področju performansa,...  <<Več>>
 • Kreuh, Alojz - Športnik
  22. 6. 1938

  OŠ je obiskoval v Mislinji, zaključil obrtno šolo za peke na Ptuju in poklicno šolo za voznike. V obdobjih...  <<Več>>
 • Merc , Uroš - Doktor znanosti, elektrotehnik, direktor
  22. 6. 1976

  Obiskoval je OŠ KDK Šoštanj in Gimnazijo Velenje. Leta 1992 je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko UL, nato...  <<Več>>
 • Šterbenk, Emil - Doktor znanosti, ekolog, igralec, politik
  22. 6. 1962

  Obiskoval je OŠ Bibe Roecka Šoštanj, Gimnazijo Velenje, 1988 končal študij na FF UL, smer geografija,...  <<Več>>
 • Klančnik , Alojz - Turistični delavec
  23. 6. 1949 — 24. 1. 1996

  Obiskoval je OŠ Plešivec in se nato izučil za kvalificiranega ključavničarja. V letih 1969−1994 je bil zaposlen...  <<Več>>
 • Kovač, Kristina - Pedagoginja, kulturna delavka
  24. 6. 1953

  Obiskovala je OŠ Šmartno ob Paki in OŠ Gustava Šiliha v Velenju, Gimnazijo Velenje in PA Ljubljana. Po...  <<Več>>
 • Malovrh, Marko - Športnik, podjetnik
  24. 6. 1965 — 16. 7. 1998

  Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda in Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) Velenje. Po končani srednji elektrotehnični...  <<Več>>
 • Vidmar, Slavko - Funkcionar
  24. 6. 1923 — 26. 10. 1993

  Po končani srednji Indrustrijski šoli Trbovlje je bil od leta 1950 do upokojitve 1987 zaposlen na RLV Velenje. Bil je...  <<Več>>
 • Vošnjak, Janez - Pedagog, duhovnik
  24. 6. 1819 — 17. 11. 1877

  Šolal se je v Celju in Gradcu in bil leta 1842 v Št. Andražu na Koroškem posvečen v duhovnika. Višje...  <<Več>>
 • Caglič, Robert - Slikar, arhitekt
  25. 6. 1977

  Maturiral je leta 1996 na gimnaziji ŠC Velenje - glasbena smer (orgle). Leta 2002 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo in...  <<Več>>
 • Pušnik, Terezija - Ravnateljica, pedagoginja
  25. 6. 1940

  Obiskovala je OŠ Vransko, učiteljišče Celje in nato PA v Ljubljani. Študij je nadaljevala na FF UL, kjer je tudi...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti