Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Kocbek, Fran - Publicist, pedagog, funkcionar
  26. 1. 1863 — 07. 8. 1930

  Šolal se je v Negovi in Radgoni ter na učiteljišču v Mariboru. Kot podučitelj je služboval najprej v Žalcu, nato...  <<Več>>
 • Pangeršič, Stanislava - Podjetnica, direktorica, kulturna delavka
  26. 1. 1951

  V Beogradu je diplomirala na Filološki fakulteti. V letih 1977–1981 je predavala književnost in srbohrvaščino v...  <<Več>>
 • Vrabič, Albin - Pedagog, ravnatelj
  26. 1. 1955

  V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha, v Celju tehniško strojno šolo, v Ljubljani diplomiral na FS in...  <<Več>>
 • Črnič, Aleš - Doktor znanosti, sociolog, pedagog
  27. 1. 1971

  Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) in OŠ Bratov Mravljakov Velenje. Po končani Srednji računalniški...  <<Več>>
 • Povše Tasić, Biserka - Novinarka
  27. 1. 1966

  Obiskovala je OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje, gimnazijo v Velenju in diplomirala iz novinarstva na Fakulteti za družbene vede v...  <<Več>>
 • Jelen-Brenčič, Marija - Literatka
  28. 1. 1919 — 21. 3. 2000

  OŠ je obiskovala v domači vasi, kmetijsko in gospodinjsko šolo pa na Mali Loki, kjer je bila članica društva...  <<Več>>
 • Praprotnik, Franc - Sadjar, pedagog
  28. 1. 1849 — 20. 7. 1933

  Služboval je v mariborski okolici in bil nadučitelj v Mozirju. Kjerkoli je živel, je ustanavljal drevesnice. Njegove mozirske...  <<Več>>
 • Oštir, Denis - Novinar, urednik
  29. 1. 1978

  Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) Velenje. Po končani gimnaziji v Velenju je študiral na Chasse high school...  <<Več>>
 • Pirečnik, Martin - Obrtnik
  29. 1. 1929

  Obiskoval je OŠ na Rečici ob Savinji in obrtno šolo na Ptuju ter opravil mojstrski izpit. Štirideset let je bil...  <<Več>>
 • Krevzel, Andrej - Slikar
  31. 1. 1956

  Po končanih OŠ v Šmartnem ob Paki in poklicni kovinarski šoli v Velenju je šolanje nadaljeval na PA v...  <<Več>>
 • Marinšek, Marjan - Direktor, literat, zbiratelj, glasbenik
  31. 1. 1941 — 14. 11. 2011

  Obiskoval je OŠ v Kozjem, gimnazijo v Celju in končal študij prava na PF v Ljubljani. V letih 1965−1968 je bil...  <<Več>>
 • Menhart, Jože - Maistrov borec, udeleženec NOB
  31. 1. 1899 — 22. 6. 1978

  OŠ je obiskoval v Gornji Radgoni, trgovsko šolo pa v Mariboru in Gornji Radgoni. Kot trgovski pomočnik je služboval v...  <<Več>>
 • Savić, Vasa - Zdravnik
  01. 2. 1885 — 02. 2. 1939

  Zdravnik ftiziolog, rojen v Perlezu v Srbiji. Študij medicine je končal na Medicinski fakulteti v Budimpešti in opravil...  <<Več>>
 • Žorž, Marija - Pedagoginja
  01. 2. 1924 — 03. 10. 2003

  Še zelo mlada se je morala z družino pred fašističnim nasiljem iz Podnanosa umakniti v Spodnjo Savinjsko dolino. Leta 2....  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti