Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Matko, Peter - Slikar, pedagog
  24. 8. 1955

  Maturiral je na Rudarski šoli v Velenju, opravil tečaj slikanja pri akad. slikarju Alojziju Zavolovšku in likovno teorijo...  <<Več>>
 • Voh, Jernej - Literat, duhovnik
  24. 8. 1844 — 20. 1. 1916

  Gimnazijo v Celju končal leta 1864, nato nadaljeval študij na bogoslovju v Mariboru, kjer je bil 1867 posvečen v...  <<Več>>
 • Krofl, Miha - Udeleženec NOB, družbenopolitični delavec
  25. 8. 1926 — 10. 4. 2012

  Obiskoval je OŠ v Velenju, obrtno šolo v Slovenj Gradcu in Šoštanju ter 1943 opravil izpit za trgovca v...  <<Več>>
 • Caglič, Dejan - Doktor znanosti, biokemik
  26. 8. 1976

  V Velenju je obiskoval OŠ Livada in gimnazijo, nato pa diplomiral na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in doktoriral...  <<Več>>
 • Stridsberg-Jirku, Gusti - Literatka, prevajalka
  27. 8. 1892

  Mladost je preživela v Avstriji in ob propadu Avstro-ogrske monarhije prišla v Jugoslavijo. Spoznala je Koroško in...  <<Več>>
 • Bajec, Rudi - Pravnik, udeleženec NOB, funkcionar
  28. 8. 1922 — 15. 6. 1995

  Šolanje (OŠ in poklicna šola v Slovenskih Konjicah) mu je po srednji šoli (v Velenju) prekinila 2. sv. v.;...  <<Več>>
 • Rednak, Avgust - Čebelar
  28. 8. 1883 — 04. 2. 1985

  Po končani vrtnarski šoli v Celju je šel k vojakom (dragonci) v dunajsko Novo mesto in moral po treh letih služenja na...  <<Več>>
 • Jarnovič, Milogoj - Pedagog, športni delavec
  29. 8. 1903 — 01. 9. 1981

  Končal je šolanje na državnem učiteljišču v Mariboru in gimnastični tečaj Ministrstva za prosveto v Beogradu. V...  <<Več>>
 • Lukič, Leopoldina - Pedagoginja, ravnateljica
  29. 8. 1934 — 10. 7. 2013

  Normal 0 21 false false false...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti