Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Gaspari, Oton - Arhitekt
  06. 12. 1911 — 05. 6. 1991

  Študiral je na TF v Ljubljani pri Jožetu Plečniku in diplomiral leta 1934. Po 2. sv. v. je delal v Slovenija projektu in...  <<Več>>
 • Jurčič, Milan - Športnik
  06. 12. 1952

  Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral na EF v Mariboru. V letih 1980−1985 je...  <<Več>>
 • Medved, Anton - Teolog, pedagog, publicist
  06. 12. 1862 — 26. 2. 1925

  V Mariboru je kot gojenec tamkajšnjega semenišča obiskoval gimnazijo. Po maturi je stopil v mariborsko bogoslovje, in...  <<Več>>
 • Hrovat, Rudi - Direktor, kulturni delavec
  09. 12. 1919 — 26. 1. 1981

  Po OŠ v Žalcu je končal realko v Celju. Od leta 1963 do upokojitve 1976 je bil zaposlen v Kulturnem domu Velenje. Bil je...  <<Več>>
 • Leskošek, Franc - Udeleženec NOB, politik, gospodarstvenik
  09. 12. 1897 — 05. 6. 1983

  Franc Leskošek Luka se je v Celju  izučil za kovinostrugarja. Med 1. svetovno vojno, ki jo je preživel večinoma na...  <<Več>>
 • Adamovich de Csepin, Karel I. pl. - Politik, plemič
  11. 12. 1829 — 19. 2. 1874

  Posestnik iz Tenja v Slavoniji in od leta 1858 tudi lastnik Velenjskega gradu. Bil je pribočnik bana Josipa Jelačića ter...  <<Več>>
 • Dvornik, Janez - Družbenopolitični delavec
  11. 12. 1956

  Osnovno šolo v Šmartnem ob Paki je obiskoval v letih 1963−1971, RŠC v Velenju 1971−1974. V obdobju...  <<Več>>
 • Koropec , Ivan - Pedagog, funkcionar
  12. 12. 1873 — 04. 7. 1944

  Obiskoval je učiteljišče v Mariboru. V obdobju 1899−1918 je poučeval v Šoštanju, v šol. letu...  <<Več>>
 • Napotnik, Ivan - Kipar
  12. 12. 1888 — 19. 6. 1960

  Rodil se je na Zdovčevi domačiji v Zavodnju. Ljudsko šolo je končal v Zavodnju, nadaljeval šolanje v rezbarski...  <<Več>>
 • Žohar, Jože - Družbenopolitični delavec
  12. 12. 1927 — 04. 9. 2005

  Po končani meščanski šoli v Celju in Srednji tehnični šoli v Ljubljani je diplomiral iz strojništva na FS...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti