Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Glavač, Bojan - Pedagog, ravnatelj, športnik
  29. 7. 1930

  OŠ je končal v Velenju, gimnazijo v Celju in študij geografije v Ljubljani. V letih 1958−1964 je poučeval na...  <<Več>>
 • Jakob, Marjan - Direktor, politik
  29. 7. 1954

  Po diplomi iz zootehnike se je leta 1980 zaposlil v kmetijski zadrugi Šaleške dolina, kjer je bil 12 let (do 1998)...  <<Več>>
 • Urbančič, Dominika - Medicinska sestra
  29. 7. 1914 — 06. 8. 1999

  Leta 1938 je končala "Šolo za dječje zaščitne sestre" v Ljubljani, 1949 pa diplomirala na Visoki šoli za...  <<Več>>
 • Šilih, Gustav - Pedagog, psiholog, literat, Maistrov borec
  31. 7. 1893 — 24. 11. 1961

  Rodil se je graščinskemu oskrbniku Lovru in Poloni, r. Silovšek. OŠ je obiskoval v Velenju, nato zasebno nižjo...  <<Več>>
 • Kurnik, Majda - Slikarka, kulturna delavka
  02. 8. 1920 — 28. 5. 1967

  1941 je končala  učiteljišče v Ljubljani in se zaposlila v Pertoči. Še istega leta je bila njena družina...  <<Več>>
 • Mravljak, Božo - Udeleženec NOB
  02. 8. 1917 — 03. 4. 1942

  Božo Mravljak se je izučil za trgovskega pomočnika in z devetnajstimi leti postal član komunistične partije. Po začetku...  <<Več>>
 • Čretnik, Karl - Gledališki ustvarjalec
  03. 8. 1944

  Osnovno šolo je obiskoval v Šentjurju pri Celju, srednjo šolo za sanitarne tehnike pa v Ljubljani. Leta 1966 je...  <<Več>>
 • Gmajner Korošec, Marjana - Pedagoginja
  03. 8. 1956

  Po končani gimnaziji v Celju je nadaljevala študij na PA UL, kjer je diplomirala iz slovenskega jezika in likovne vzgoje,...  <<Več>>
 • Kristan , Zdenka - Sociologinja, prevajalka
  03. 8. 1956

  Obiskovala je OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Po končani Ekonomski srednji šoli Celje je diplomirala iz sociologije in...  <<Več>>
 • Stropnik, Ivo - Literat, kulturni delavec
  03. 8. 1966

  Otroštvo in mladost v Ravnah pri Šoštanju, OŠ obiskoval v Šoštanju, srednjo rudarsko...  <<Več>>
 • Jazbec, Anka - Zborovodkinja
  04. 8. 1963

  Obiskovala je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, gimnazijo v Velenju in na PF v Mariboru leta 1985 diplomirala...  <<Več>>
 • Slatinšek, Uroš - Športnik
  04. 8. 1979

  Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje in poklicno in tehniško rudarsko šolo Velenje. Diplomiral je na...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti