Žagar, Jože - Gospodarstvenik
06. 3. 1931

Leta 1958 je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Pred študijem je delal na Rudniku lignita Velenje kot nadzornik za elektro opremo. Bil je...  <<Več>>
Žerdin, Franc - Rudarski strokovnjak, doktor znanosti, pedagog, funkcionar, politik
29. 5. 1949

Po končani OŠ v Črenšovcih se je vpisal na Gradbeno tehnično šolo v Mariboru in se nato prepisal v drugi letnik RŠC Velenje, kjer je 1970...  <<Več>>
Žerdin, Martina - Pedagoginja, glasbenica
31. 3. 1980

Obiskovala je OŠ Livada in gimnazijo na ŠC Velenje. Na GŠ Frana Koruna Koželjskega je na nižji stopnji obiskovala ure klavirja, solopetja in harfe, na...  <<Več>>
Žerdoner, Franc - Glasbenik
26. 4. 1949

Po končani srednji poklicni šoli za telefonista v CSS v Škofji Loki je bil v letih 1965–1969 zaposlen v Zdravstvenem domu Žalec in 1969–1999 v...  <<Več>>
Žerjav, Marija - Kulturna delavka
25. 10. 1949

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem ob Paki, srednjo ekonomsko šolo v Celju in diplomirala na Višji ekonomsko komercialni šolo na Univerzi...  <<Več>>
Ževart, Danica - Pedagoginja
17. 11. 1935 — 30. 6. 2014

Po končani zasebni osnovni dekliški šoli šolskih sester de Notre Dame v Šmihelu pri Novem mestu je maturirala na gimnaziji v Novem mestu in nato...  <<Več>>
Ževart, Milan - Doktor znanosti, zgodovinar, udeleženec NOB
16. 4. 1927 — 24. 9. 2006

Rodil se je leta 1927 v Podkraju pri Velenju v rudarsko-kmečki družini. Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, nato pa do začetka vojne končal še tri razrede...  <<Več>>
Ževart, Rudolf - Pedagog, trener, športni delavec, novinar, veteran vojne za Slovenijo
16. 6. 1935

Obiskoval je OŠ Velenje. Po končani nižji gimnaziji v Šoštanju in Srednji šoli za telesno vzgojo v Ljubljani je diplomiral na Visoki šoli...  <<Več>>
Žgank, Nestl - Župan, direktor
30. 12. 1909 — 06. 12. 2004

Pred 2. svetovno vojno se je izučil za mizarja, a ga je življenjska pot kasneje vodila v druge vode. V letih  pred vojno je delal v Tekstilni tovarni v Preboldu, kjer...  <<Več>>
Žigon, Marko - Dirigent, skladatelj, pedagog
11. 2. 1929 — 30. 12. 1987

Leta 1956 je diplomiral na AG v Ljubljani iz kompozicije in dirigiranja. V letih 1956–1978 je bil dirigent in korepetitor v Operi SNG v Mariboru, dirigiral je tudi...  <<Več>>
Žižek Branko, - Zdravnik
— 17. 11. 1930

Rojen je bil v Ormožu kot sin znanega narodnjaka in okrožnega zdravnika dr. Antona Žižka. Po končani gimnaziji se je vpisal na medicinsko fakulteto v Gradcu. Sekundarij...  <<Več>>
Žličar, Nikolaj - Glasbenik, dirigent
16. 1. 1949 — 26. 4. 2023

Po končani gimnaziji in srednji glasbeni šoli v Dubrovniku je diplomiral iz klavirja in dirigiranja in končal magistrski študij dirigiranja na AG Ljubljana. V...  <<Več>>
Žmauc, Ivan - Tovarnar, obrtnik


Leta 1935 je v Šoštanju osnoval obrat za proizvodnjo lesne volne. Njegov brat Rudolf je vodil tovarno, ki je leta 1939 zaposlovala 13 delavcev in delavk.   <<Več>>
Žmavc, Janez - Gledališki ustvarjalec, literat
06. 10. 1924 — 17. 3. 2019

Po maturi na gimnaziji Celje je končal študij dramaturgije na AIU v Ljubljani. V letih 1952−54 je bil dramaturg v Prešernovem gledališču Kranj,...  <<Več>>
Žnidaršič, Joco - Fotograf
20. 3. 1938 — 28. 11. 2022

V Šoštanju je obiskoval OŠ in nižjo gimnazijo, v Celju višjo gimnazijo in absolviral 10 semestrov študija medicine v Ljubljani. Od 1958 je...  <<Več>>
Žohar, Jože - Družbenopolitični delavec
12. 12. 1927 — 04. 9. 2005

Po končani meščanski šoli v Celju in Srednji tehnični šoli v Ljubljani je diplomiral iz strojništva na FS v Ljubljani. Zaposlen je bil v...  <<Več>>
Žohar , Valburga - Direktorica
02. 2. 1932 — 12. 12. 2018

Po končani OŠ v Celju je končala Tehnično srednjo šolo v Ljubljani, strojni oddelek. V letih 1950–1958 je bila zaposlena v EMO, Cinkarni Celje, od 1958...  <<Več>>
Žorž, Marija - Pedagoginja
01. 2. 1924 — 03. 10. 2003

Še zelo mlada se je morala z družino pred fašističnim nasiljem iz Podnanosa umakniti v Spodnjo Savinjsko dolino. Leta 2. svetovne vojne je preživela v Celjskem...  <<Več>>
Žula, Stane - Ravnatelj, pedagog, direktor, kulturni delavec
05. 8. 1927

Po izobrazbi je bil učitelj. Leta 1959 je bil prvi upravnik ljudske univerze Črnomelj. Vodil je priprave in gradnjo OŠ Dragatuš in bil leta 1963 imenovan za...  <<Več>>
Žumer, Matija - Doktor znanosti
04. 1. 1901 — 28. 7. 1957

Diplomiral je iz kemije na TF v Ljubljani, študiral metalurgijo na politehniki v Grenoblu (Francija) in na visoki šoli v Leobnu (Avstrija) in bil 1935 promoviran...  <<Več>>
Žužek, Marija - Ravnateljica, pedagoginja
27. 7. 1935 — 05. 8. 2019

Obiskovala je OŠ Šmartno ob Paki in nižjo gimnazijo Žalec. Po maturi na Učiteljišču v Celju je končala PA v Ljubljani in nato diplomirala iz...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti