Caglič, Branko - Direktor, inovator
22. 7. 1950

Končal je OŠ v Žalcu, Strojno tehniško šolo v Celju in magistriral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Kot magister tehniških znanosti...  <<Več>>
Caglič, Dejan - Doktor znanosti, biokemik
26. 8. 1976

V Velenju je obiskoval OŠ Livada in gimnazijo, nato pa diplomiral na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in doktoriral na Medicinski fakulteti v...  <<Več>>
Caglič, Katarina - Arhitektka, kulturna delavka
09. 3. 1950

OŠ je končala v Žalcu, Gradbeno tehniško šolo v Celju in diplomirala na FA v Ljubljani. V letih 1970−1971 je bila zaposlena v Projektivnem biroju...  <<Več>>
Caglič, Robert - Slikar, arhitekt
25. 6. 1977

Maturiral je leta 1996 na gimnaziji ŠC Velenje - glasbena smer (orgle). Leta 2002 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo in leta 2006 še slikarstvo na...  <<Več>>
Camlek, Hubert - Športnik
15. 5. 1944 — 01. 3. 1981

Po končani osnovni šoli je bil šofer v Gorenju d. o. o. V letih 1968-1981 je bil aktivni tekmovalec v motociklizmu, kategorija prikolice (motor s prikolico),...  <<Več>>
Castelliz, Jožef
27. 2. 1710

V jezuitski red je bil  sprejet 1726. Vrsto let je bil je bil pridigar na Dunaju, leta 1773 v graškem kolegiju še živel. Poleg mnogih drugih pridig je izdal...  <<Več>>
Centrih, Edvard - Pravnik, funkcionar
11. 5. 1933 — 01. 6. 1998

OŠ je končal v Velenju, nižjo gimnazijo v Šoštanju in leta 1954 gimnazijo v Celju. 1958 je diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani in med...  <<Več>>
Cerjak, Silvo - Alpinist
27. 12. 1954 — 27. 7. 1988

Končal je OŠ v Labinu in Srednjo kovinarsko šolo v Velenju. Kot kvalificirani rezkalec specialist je bil v letih 1973−1988 zaposlen v velenjskem Esotechu....  <<Več>>
Cesar, Ciril - Kipar, oblikovalec
06. 7. 1923

Rojen je bil v tradicionalni podobarski družini v Mozirju. Leta 1943 in 1944 je obiskoval umetnoobrtno šolo v Gradcu. Aktivno je sodeloval v partizanih. 1946 se je...  <<Več>>
Cestnik, Ivan - Zdravnik, direktor
12. 8. 1913 — 11. 2. 1991

Po 2. svetovni vojni je bil vodja zdravilišča v Dobrni, od leta 1946 pa zaposlen v bolnišnici Topolšica. Bil je partizanski zdravnik, ki je po vojni v...  <<Več>>
Cihelka, Bohumil - Rudarski strokovnjak, direktor


Realko je obiskoval v starem češkem rudarskem središču Příbramu , kjer je leta 1909 z državnim izpitom zaključil tudi visoko rudarsko...  <<Več>>
Coronini-Cronberg, Karl Ernest Maria, grof - Plemič
23. 10. 1870 — 21. 8. 1944

Rodil se je kot sin politika Alfreda Coroninija in njegove žene Karle, roj. baronice Ritter-Zahony. Oče je izhajal iz znane italijanske plemiške rodbine (po izvoru iz...  <<Več>>
Cvikl, Matjaž - Športnik
13. 1. 1967 — 27. 7. 1999

Po končani poklicni rudarski šoli v Velenju se je leta 1985 kot rudar zaposlil v Premogovniku Velenje, kjer je s prekinitvami delal 14 let. Bil je poklicni...  <<Več>>
Cvikl, Milan - Politik
19. 5. 1959

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda, OŠ Antona Aškerca in Gimnazijo Velenje. Diplomiral in magistriral je na EF UL. Nato se je usposabljal na...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti