Zacirkovnik, Janez Vinko
10. 3. 1946

Obiskoval je OŠ v Šoštanju, zaključil poklicno šolo v Celju (1. letnik v Šoštanju, 2. letnik v Žalcu, 3. letnik v Celju) ter...  <<Več>>
Zagožen, Ivan - Veterinar
03. 5. 1942

Diplomiral je na VF v Ljubljani. V letih 1970−1981 je bil zaposlen na Veterinarski postaji Velenje, 1981−1988 na Savinjsko-šaleški veterinarski...  <<Več>>
Zakošek, Jože - Pedagog
10. 3. 1935 — 22. 4. 2011

Izučil se je za strojnega ključavničarja. V letih 1964−1988 je bil zaposlen na RŠC Velenje EKO kot učitelj praktičnega pouka strojne in elektro smeri in v...  <<Več>>
Zakošek, Ladislav
09. 6. 1928 — 25. 1. 2011

Po končani OŠ je obiskoval gimnazijo v Celju in Brežicah. 23. avgusta 1944 se je pridružil drugemu bataljonu Kozjanskega odreda, s katerim je preživel kar nekaj...  <<Več>>
Založnik , Jože - Športni delavec
07. 10. 1931 — 18. 12. 1997

Po končani Srednji veterinarski šoli in Višji pedagoški šoli se je kot veterinar zaposlil na Veterinarski postaji Šoštanj. V...  <<Več>>
Zaluberšek, Jožef - Športnik
28. 2. 1947

Obiskoval je OŠ v Šentjanžu pri Velenju, OŠ na Dobrni in tehniško šolo v Celju. Diplomiral je iz strojništva na visokošolskem...  <<Več>>
Zapušek, Ema
11. 6. 1962

Obiskovala je OŠ Bibe Röcka Šoštanj in nato Srednjo glasbeno šolo v Ljubljani. Na AG v Ljubljani je diplomirala in magistrirala na...  <<Več>>
Zavadlav, Zdenko - Udeleženec NOB
29. 5. 1924 — 15. 9. 2006

Starši so bili Primorci, oče je leta 1923 emigriral v Jugoslavijo in se kot uslužbenec zaposlil v Šoštanju. OŠ je obiskoval v...  <<Več>>
Zavolovšek, Alojz - Slikar, pedagog
27. 4. 1928 — 29. 6. 2017

Leta 1942 je v Radmirju končal ljudsko šolo in začel obiskovati Kmetijsko šolo. 1947 je končal tečaj za poslovodjo in bil z dekretom postavljen za poslovodjo...  <<Več>>
Zazula, Damjan - Doktor znanosti, inovator
11. 11. 1950

Obiskoval je OŠ Ruše in I. gimnazijo Maribor, nato je na FE v Ljubljani diplomiral, magistriral in 1990 doktoriral iz elektrotehniških znanosti. Leta 1975...  <<Več>>
Zbičajnik, Roman - Športnik
29. 3. 1960

Obiskoval OŠ Gustava Šiliha in srednjo tehnično šolo v Velenju. Od leta 1978 je zaposlen na Pošti Slovenije. Tekmoval je v cestnohitrostnih dirkah...  <<Več>>
Zdovc, Ciril - Ravnatelj, pedagog
20. 6. 1943

Obiskoval je OŠ Tepanje. Po končani nižji gimnaziji Slovenske Konjice in učiteljišču v Celju je diplomiral na FE Ljubljana. V letih 1968−1971 je...  <<Več>>
Zgonec, Agata - Glasbenica, slikarka, literatka
06. 4. 1955

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika – Kajuha v Šoštanju, končala srednjo komercialno šolo v Mariboru in diplomirala na višji strokovni...  <<Več>>
Zorič, Leopold - Montanist, direktor


Po maturi je bil vpoklican v vojsko, tako da je šolanje nadaljeval šele po 1. svetovni vojni, in sicer se je med prvimi v pisal na oddelek montanistike na...  <<Več>>
Zornik , Aristid - Slikar, pedagog
24. 2. 1913 — 09. 7. 1985

V Pobrežju je obiskoval osnovno in meščansko šolo. Po končanem učiteljišču leta 1935 je najprej poučeval na Rakovcu nad Vitanjem, nato do 2. sv....  <<Več>>
Zrnič, Tanja - Pedagoginja, novinarka
05. 7. 1948

Obiskovala je OŠ Šoštanj in po končani gimnaziji v Celju diplomirala iz slovenskega jezika in primerjalne književnosti na FF UL. V letih 1973−1989...  <<Več>>
Zupanc, Marija - Pedagoginja, prevajalka
03. 10. 1914 — 04. 6. 2002

Obiskovala je OŠ v Žalcu in Ljubljani. Po končani mestni ženski realni gimnaziji je leta 1938 diplomirala iz romanistike na FF, pozneje pa še iz...  <<Več>>
Zupančič, Vera - Udeleženka NOB, športna delavka, funkcionarka
05. 1. 1927 — 04. 5. 2016

V Kamnici je obiskovala osnovno šolo, v Ljubljani dekliško meščansko šolo in se izšolala za računovodkinjo. Leta 1943 je odšla v...  <<Več>>
Zupančič, Zdravko - Glasbenik, dirigent
06. 2. 1937 — 17. 3. 2010

Obiskoval je OŠ Šoštanj in nižjo glasbeno šolo Šoštanj, končal poklicno šolo za strojnega ključavničarja, srednjo...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti