Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Janežič, Diana - Novinarka
  21. 7. 1961

  Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha, nato EŠC - turistična smer, v Celju in leta 1985 diplomirala iz novinarstva na...  <<Več>>
 • Bah, Natalija - Športnica, športna delavka
  22. 7. 1972

  Obiskovala je OŠ Gorica v Velenju, Srednjo ekonomsko šolo v Celju in diplomirala na FŠ v Ljubljani. Športno...  <<Več>>
 • Caglič, Branko - Direktor, inovator
  22. 7. 1950

  Končal je OŠ v Žalcu, Strojno tehniško šolo v Celju in magistriral na Fakulteti za strojništvo v...  <<Več>>
 • Čas, Miran - Doktor znanosti, ekolog, športnik, športni delavec
  22. 7. 1952 — 23. 2. 2015

  V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo, v Ljubljani pa študij gozdarstva na BF, kjer je leta 1996...  <<Več>>
 • Šmajs, Iztok - Slikar, kulturni delavec, literat, fotograf, pedagog
  22. 7. 1953

  V Velenju je obiskoval OŠ MPT in gimnazijo in v letih 1973-1977 Pedagoško akademijo v Ljubljani. Šolal se je tudi v...  <<Več>>
 • Drev , Anica - Pedagoginja, kulturna delavka, turistična delavka
  23. 7. 1950

  Po končani OŠ v Vinski Gori in Velenju je šolanje nadaljevala na Pedagoški gimnaziji Celje ter PA Maribor....  <<Več>>
 • Kontič, Bojan - Politik, župan
  23. 7. 1961 — 02. 8. 2020

  OŠ je obiskoval v Pesju in na Antona Aškerca v Velenju, poklicno in elektrotehniško šolo končal na...  <<Več>>
 • Ravljen, Stane - Politik, udeleženec NOB
  23. 7. 1928 — 09. 12. 1977

  Po končani osnovni šoli se je izučil frizerskega poklica in si nato pridobil višješolsko izobrazbo. Ko je leta...  <<Več>>
 • Fužir, Jelka - Direktorica, humanitarna delavka
  24. 7. 1947

  Obiskovala je OŠ Mozirje. Po končani gimnaziji v Celju je diplomirala na Višji šoli za socialne delavce in...  <<Več>>
 • Trampuš , Marta - Pedagoginja, kulturna delavka
  24. 7. 1912 — 01. 10. 2003

  OŠ in obrtno šolo je obiskovala v Velenju in se izučila za šiviljo. Po 2. svet. vojni je opravila izpite za...  <<Več>>
 • Jelen, Janez - SDB - Redovnik, publicist
  25. 7. 1944

  V Šentilju in Velenju je obiskoval osnovno šolo, po zaključeni klasični gimnaziji v Križevcih (pri Zagrebu) in na Reki...  <<Več>>
 • Verstovšek, Karel - Doktor znanosti, jezikoslovec, pedagog, politik
  26. 7. 1871 — 27. 3. 1923

  OŠ je končal v Velenju, gimnazijo pa leta 1893 v Celju. Od 1893 do 1897 je študiral klasično filologijo v Gradcu, kjer...  <<Več>>
 • Žužek, Marija - Ravnateljica, pedagoginja
  27. 7. 1935 — 05. 8. 2019

  Obiskovala je OŠ Šmartno ob Paki in nižjo gimnazijo Žalec. Po maturi na Učiteljišču v Celju je končala PA v...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti