Nakić Pal, Karoly - Glasbenik
15. 2. 1896 — 04. 7. 1973

Odrasel je v Zrenjaninu (Veliki Bečkerek), kjer je s 15 leti že igral z brati in očetom, pri 18 je postal vodja orkestra in odšel v Budimpešto po več znanja....  <<Več>>
Napotnik, Ivan - Kipar
12. 12. 1888 — 19. 6. 1960

Rodil se je na Zdovčevi domačiji v Zavodnju. Ljudsko šolo je končal v Zavodnju, nadaljeval šolanje v rezbarski delavnici v Celju in na umetnoobrtni šoli...  <<Več>>
Napotnik, Janez - Kulturni delavec
09. 10. 1956

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju in končal RŠC, smer elektrotehnika. Od leta 1976 do upokojitve 1996 je bil  zaposlen v Gorenju. Leta...  <<Več>>
Napotnik, Jožef - Umetnostni obrtnik
16. 2. 1938

Po končani OŠ v Šmartnem ob Paki je zaključil srednjo strokovno črkoslikarsko šolo kot slikopleskar. Kratek čas je bil zaposlen na RLV, sicer pa do...  <<Več>>
Napret, Ivan - Duhovnik
04. 2. 1947

OŠ je obiskoval v Dolu pri Hrastniku, nadaljeval na II. gimnaziji Maribor ter doštudiral na TEOF Ljubljana – Maribor. V letih 1972−1973 je bil...  <<Več>>
Napret, Peter - Publicist, pedagog, glasbenik
09. 8. 1968

Obiskoval je OŠ Rimske Toplice in nato končal SGBŠ Ljubljana. Na AG Ljubljana je diplomiral iz violine in študiral citre na Tirolskem deželnem...  <<Več>>
Natek, Matjaž - Pedagog, športnik, trener, funkcionar
04. 11. 1933 — 15. 5. 2002

Rodil se je v znani trgovski družini Natkovih. Med 2. svet. vojno je bil z družino izgnan v Srbijo. OŠ je obiskoval v Šoštanju in Arandjelovcu. Izobrazbo...  <<Več>>
Navratil, Guido - Direktor


V Velenje je prišel že kot mlad inženir. Leta 1907 je prevzel vodstvo premogovnika in to nalogo opravljal do leta 1908, ko je težko zbolel. Novembra 1909 je...  <<Več>>
Neckerman, Franc


Bil je kirurg, okrajni zdravnik, po rodu Slovenec. V Šoštanj se je priselil vsaj leta 1855. Leta 1867 je bil izvoljen v okrajno zastopstvo kot predstavnik oz....  <<Več>>
Nezirović, Slobodan - Literat, kulturni delavec, družbenopolitični delavec
23. 10. 1974

Končal je Srednjo rudarsko šolo v Velenju. Zaposlil se je kot rudar v Premogovniku Velenje. Je ustanovitelj in predsednik romskega društva Romano vozo, član...  <<Več>>
Nežmah, Matic - Športnik
26. 11. 1983

Končal je OŠ bratov Letonja v Šmartnem ob Paki, srednjo zdravstveno šolo v Celju in po enoletnem maturitetnem programu maturiral na gimnaziji ŠC...  <<Več>>
Noe pl. Nordberg, Karl Gustav
24. 9. 1798 — 21. 5. 1885

Izhajal je iz uradniške družine. Potem ko je na Dunaju zaključil študij prava, je po enoinpolletni praksi leta 1822 prišel k dunajski policiji in do...  <<Več>>
Novinšek, Jože - Gospodarstvenik
20. 10. 1923 — 15. 11. 2017

Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, gimnazijo v Celju in na EF v Ljubljani končal študij ekonomije. V letih 1947–1963 je bilo zaposlen na Zadružni zvezi...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti