Adamovich de Csepin, Bianca pl. - Plemkinja
07. 10. 1837 — 19. 9. 1912

Najmljaša hči grofa Matthiasa Wickenburga in njegove žene Emme Grimaud, roj. grofice d'Orsay, se je leta 1857 v Gleichenbergu poročila s Karlom Adamovichem de...  <<Več>>
Adamovich de Csepin, Ivan Albrecht pl. - Plemič
13. 9. 1866 — 13. 7. 1929

Kot solastnik Tenja ter lastnik posesti v Novem selu v Vojvodini je bil zastopnik v hrvaškem in hrvaško-ogrskem saboru, komornik ter vitez malteškega...  <<Več>>
Adamovich de Csepin, Karel I. pl. - Politik, plemič
11. 12. 1829 — 19. 2. 1874

Posestnik iz Tenja v Slavoniji in od leta 1858 tudi lastnik Velenjskega gradu. Bil je pribočnik bana Josipa Jelačića ter nosilec križa za zasluge z vojno...  <<Več>>
Adamovich de Csepin, Karel II. pl. - Politik, plemič
27. 4. 1865 — 15. 11. 1940

Najstarejši sin Karla I. pl. Adamovicha de Csepina in njegove žene Biance, roj. grofice Wickenburg. Vodenje posesti je prevzel leta 1890 in bil lastnik...  <<Več>>
Al Sayegh - Petkovšek, Samar - Doktorica znanosti, biologinja
04. 10. 1964

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje in Gimnazijo Velenje. Na BF UL je diplomirala in magistrirala iz bioloških znanosti. Od leta 1992 do 1996 je bila...  <<Več>>
Amon, Albin - Družbenopolitični delavec
14. 12. 1924 — 02. 10. 2003

Obiskoval je šolo za oficirje v Beogradu in Sarajevu in nato končal Višjo pravno šolo v Mariboru. V letih 1952−1957 je delal vojaško kariero...  <<Več>>
Anić, Dragan - Športnik
11. 3. 1954

V Gračanici (BiH) se je izšolal za varilca. V letih 1977-81 je bil je član atletske mladinske in članske jugoslovanske reprezentance, treniral v AK Sloboda Tuzla in...  <<Več>>
Apat, Sebastjan - Družbenopolitični delavec, politik
26. 9. 1974

Po končani OŠ Antona Aškerca Velenje in Srednji družboslovni šoli Velenje je diplomiral na PF UM. Na Upravni akademiji je opravil strokovni izpit....  <<Več>>
Aplinc , Miran - Muzealec, zgodovinar, doktor znanosti
18. 5. 1963

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka Šoštanj in PŠC Celje. Diplomiral je na PEF UM. V letih 1986/87 je učil na OŠ Veljka Vlahoviča,...  <<Več>>
Arlič, Franjo - Ravnatelj, pedagog, direktor
19. 9. 1920 — 04. 12. 2000

Po končani osnovni šoli je obiskoval klasično gimnazijo v Mariboru, po nemški okupaciji nadaljeval šolanje na klasični gimnaziji v Ljubljani, kjer je...  <<Več>>
Arlič, Ivo - Udeleženec NOB, kmetovalec
01. 3. 1928 — 21. 3. 2013

OŠ je obiskoval v Velenju in se izšolal za traktorista. Leta 1944 je bil član Tomšičeve brigade in borec Lackovega odreda, v katerem je do 1945 opravljal...  <<Več>>
Armič , Josip - Pedagog
22. 2. 1870 — 17. 7. 1937

Leta 1889 je končal učiteljišče v Ljubljani in nato opravil enoletni tečaj za pouk gluhonemih na Dunaju, 1907 tečaj risanja na obrtni nadaljevalni šoli v...  <<Več>>
Arzenšek, Srdan - Direktor
20. 3. 1950

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, maturiral na Gimnaziji Celje in diplomiral iz psihologije na FF v Ljubljani. V letih 1977-78 je bil...  <<Več>>
Aškerc, Anton - Literat, prevajalec, kulturni delavec, politik
09. 1. 1856 — 10. 6. 1912

Izhaja iz revne kmečke družine. Nemško OŠ in gimnazijo je obiskoval v Celju, študij bogoslovja pa v Mariboru. Kot duhovnik je služboval v...  <<Več>>
Atelšek, Ivan - Gospodarstvenik, politik
21. 8. 1928 — 06. 12. 2011

V Rečici ob Savinji je obiskoval OŠ, se v Mozirju izučil ključavničarstva in leta 1946 opravil pomočniški izpit za ključavničarja. 1942 se je pridružil...  <<Več>>
Aubreht, Franc - Zbiratelj
02. 2. 1930 — 02. 12. 1998

Franc Aubreht je bil po poklicu rudar, a se je že zelo zgodaj začel zanimati za preteklost svojega rodu, svoje vasi in svojih rojakov. Da bi iztrgal pozabi in zavaroval pred...  <<Več>>
Auersperg, Marija grofica - Plemkinja
18. 6. 1887

Najstarejša hči lastnika Velenjskega gradu Karla II. Adamovicha de Csepina se je leta 1911 poročila s Herwardom Auerspergom. Ko je januarja 1925 umrl, je prevzela...  <<Več>>
Avberšek, Miha
26. 10. 1981

Obiskoval je OŠ Gorica. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomiral iz mikrobiologije na BF UL in doktoriral na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana,...  <<Več>>
Ažber, Andreja - Knjižničarka, urednica, novinarka
07. 5. 1966

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in OŠ Veljka Vlahoviča Velenje (zdaj Livada). Po koncu Srednje družboslovne in jezikoslovne šole Celje je...  <<Več>>
Ažber, Pavle - Rudarski strokovnjak, ekolog, udeleženec NOB
12. 3. 1929 — 22. 3. 2005

Po končani Gimnaziji Trbovlje je diplomiral iz rudarstva na FNT v Ljubljani. Od leta 1944 je bil udeleženec NOB. V letih 1949–1964 je bil zaposlen na Rudniku...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti