Slika
Natisni Kolar, Jožef
igralec, kulturni delavec

Rojen: 05. 7. 1934, Celje
Življenjepis

Zaradi nenehnih selitev je obiskoval devet osnovnih šol, končal poklicno kovinarsko šolo v Štorah ter ob delu zaključil strojno delovodsko šolo na DU Velenje. S krajšimi vmesnimi prekinitvami je do upokojitve delal v PV (1956−1987), kjer je opravljal različna inštalaterska in varilska dela. Poleg politike se je ukvarjal z ljubiteljsko kulturo, saj je že zgodaj začel igrati in režirati v amaterskem gledališču Svoboda Pesje ter ob ustanovitvi AGV nadaljeval na odru velenjskega doma kulture. Pozneje je poleg igranja večkrat prevzel še pripravo in postavljanje scene (skupaj v več kot tridesetih igrah), organiziranje predstav ipd. Je večdesetletni aktivni član AMD in reden krvodajalec.

Nagrade in priznanja
  • 1966: Kajuhova nagrada občine Velenje
  • 1969: zlata Linhartova značka (ZKO Slovenije)
  • 1974: priznanje za izredne uspehe v kulturi v občini Velenje (OKS Velenje)
  • 1977: priznanje OF slovenskega naroda (SZDL); medalja zasluge za narod - ukaz št. 140
  • 1982: diploma za sodelovanje na večerih bratstva v Prizrenu Napotnikovo priznanje (OKS); srebrno priznanje AMD
  • 1986 oz. 2005: priznanje RK občine Velenje za 25-krat oz. 50-krat darovano kri
  • 1988: srebrno odlikovanje za pomembne uspehe pri razvoju AMD  
  • 1992: priznanje ob 30-letnici AGV
  • 1999: Linhartova listina (ZKO Slovenije)

 

Viri in literatura
  • Vlado Vrbič: Zaleščanski portreti, Naš čas, Velenje 1998, str. 189−193.

 


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 26.02.2013.

Nastavitve zasebnosti