Slika
Natisni Mlinšek, Borut
doktor znanosti, veterinar

Rojen: 01. 11. 1927, Velenje
Življenjepis

Obiskoval je OŠ Velenje, gimnazijo Celje in nato diplomiral na VF v Zagrebu. Izpopolnjeval se je na na Tehniški visoki šoli (ETH) v Zürichu, kjer je tudi doktoriral. V letih 1957−1961 je bil zaposlen na veterinarski postaji v Šentjurju pri Celju, izpostavi na Planini. Od 1964 do upokojitve 1995 je bil zaposlen je bil na inštitutu za reprodukcijsko porodništvo in genetiko domačih živali na BTF v Ljubljani. Leta 1985 je postal izredni profesor za genetiko in biostatistiko. Raziskoval je kromosome domačih živali.

Delo

Avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov.

  • 1969: Kritische Betrachtungen zur Bestimmung und Anwendung von Korrekturfaktoren : Abhandlung zur Erlangung der Würde eines Doktors der teshnischen Wissenschaften, Zürich, doktorska disertacija
Viri in literatura
  • Osebnosti, MK 2008, str. 722
  • Cobiss (baze podatkov)
  • Hitrejši od krogle, Bojan Glavač, Naš čas, 13. februarja 2014, št. 6, str. 13

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 23.03.2021.

Nastavitve zasebnosti