Slika
Natisni Drev , Anica (roj. Krajšek)
pedagoginja, kulturna delavka, turistična delavka

Rojena: 23. 7. 1950, Pirešica
Življenjepis

Po končani OŠ v Vinski Gori in Velenju je šolanje nadaljevala na Pedagoški gimnaziji Celje ter PA Maribor. Zaposlila se je v OŠ Vojnik, POŠ Šmartno v Rožni dolini (1971/72) in POŠ Nova Cerkev (1972−1985), nato je do upokojitve poučevala na POŠ Vinska Gora, na kateri je bila zadnjih 18 let vodja podružnice. Veliko je prispevala za razvoj Vinske Gore v izobraževalni, kulturni in turistični dejavnosti.

Delo

Od dijaških let se je ukvarjala z igralstvom, kasneje tudi režiranjem. Bila je somentorica raziskovalnim nalogam (2 zlati priznanji: Vinska Gora - turistični biser, Ogrlica turističnih biserov v Vinski Gori) in vodja več projektnih nalog, kot so Uvajanje nove matematike, Vinogradništvo Vinske Gore, Vinska Gora – sreče svet, S turistom po Vinski Gori, Voda, Kos domačega kruha in vinskogorska kisla juha (zlato rep. priznanje na tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava). Bila je tudi urednica oz. članica uredniškega odbora pri izdaji: 170 let šolstva v Vinski Gori, Od včeraj v jutri (zbornik TD), Vinska Gora skozi čas (1973), Vinska Gora (1987), 70 let PGD Vinska Gora (1998), Veselo na Janškovo selo (1999), Voduškov rod (1999), Vinska Gora na prelomu tisočletja (2003), Abraham, sprejmi me v svojo družbo (2004) in lektorica pri Moj kraj Vinska Gora. Poznana je tudi kot organizatorka oz. vodja prireditev. Je aktivna članica TD Vinska Gora in skupine Reber ter v domačem kraju vodja MTIC-a.

Nagrade in priznanja
  • 1978, 1981: značka z bronastim in srebrnim vencem SPV v cestnem prometu
  • 1981, 1993: priznanje ZKO Žalec (za dramsko dejavnost)
  • 1983: republiško priznanje za večletno pomoč starejšim krajanom
  • 2006: plaketa MO Velenje

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti