Slika
Natisni Medič, Stane
zdravnik

Rojen: 20. 1. 1898, Fram pri Mariboru
Umrl: 1966, Šoštanj
Življenjepis

Rojen je bil v Framu pri Mariboru. Med 1. sv. vojno je služil kot vojak, po vojni pa dosegel univerzitetno izobrazbo in postal zdravnik. V Kraljevini SHS je leta 1926 služil vojsko v Mariboru. Naslednje leto je prišel v Šoštanj in najprej opravljal zdravniško prakso na Glavnem trgu (Ciglerjeva hiša). 1929 se je poročil z Marijo Zalar iz Ribnice (oče je bil lasnik podjetja Zalar & Kunstelj). 1938 je dal po načrtih arhitekta Vladimirja Šlajmerja pod Goricami v Šoštanju zgraditi enodružinsko meščansko vilo, v kateri je imel tudi ordinacijo. Po okupaciji 1941 je bila družina izseljena v Slavonijo. Od 1943 do 1945 je bil v partizanih, vendar je po vojni moral ostati v vojski do 1947, ko se je vrnil v Šoštanj. Zdravniško prakso je opravljal v bivši Vošnjakovi vili (stari zdravstveni dom). V pokoju je bil od 1960 do 1966, ko je umrl.

Delo

Zdravnik v Šoštanju od 1927 do 1960. 


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti