Slika
Natisni Jelen , Viljem (vzdevek Božo)
direktor, funkcionar, družbenopolitični delavec

Rojen: 05. 7. 1943, Škale
Življenjepis

Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, gimnazijo v Celju in diplomiral na FS v Ljubljani. V letih 1966−1972 je bil zaposlen v RLV, 1972−92 v ESO, d. o. o., Velenje (od 1976 do 1989 kot direktor), v letih 1992−2000 je bil direktor MABO, d. o. o. Dve leti (1963−1965) je bil predsednik Šaleškega študentskega kluba ter dva mandata predsednik KS Šalek Gorica. Tri leta je bil predsednik mladinske organizacije RLV (1969−1971) in štiri leta član predsedstva rep. konference ZSMS (1970−1974). Pri SZDL Velenje je pripravil predlog za organizacijo mesta Velenje po krajevnih skupnostih. 1959 se je udeležil zvezne mladinske delovne akcije na avtocesti Paračin− Niš. Treniral je košarko in bil član ter en mandat tudi predsednik velenjskega KK TVD Partizan. Od 2002 je član  Šaleškega bridge kluba.

Nagrade in priznanja
  • bronasti in srebrni znak OF

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 06.10.2015.

Nastavitve zasebnosti