Slika
Natisni Šuligoj, Anica
pedagoginja, kulturna delavka, družbenopolitična delavka

Rojena: 19. 7. 1927, Šmihel nad Mozirjem
Življenjepis

Po končanem učiteljišču v Ljubljani je bila leta 1948 tri mesece učiteljica na OŠ Velika Nedelja, 1948−1949 na OŠ Primskovo - Kranj, 1949−1951 na OŠ Trboje - Kranj. V letih 1951−1961 je bila učiteljica in upraviteljica OŠ Šmihel nad Mozirjem, od 1964 do upokojitve 1978 pa vodja podružnice Topolšica, OŠ Šoštanj.
V letih 1961−1972 in 1976−1977 je bila predsednica, 1972−74 pa tajnica Prosvetnega društva Topolšica, 1971−1975 tajnica društva OOSZDL Topolšica, 1973−1978 sekretarka OOZKO v Topolšici, 1982−1994 predsednica DPM KS EK.

Nagrade in priznanja
  • 1966: red dela s srebrnim vencem (podeli predsednik SFRJ) za zasluge in dosežene uspehe pri gospodarskem, družbenem in kulturnem razvoju države
  • 1974: priznanje za izredne uspehe v občini Velenje, Temeljna kulturna skupnost Velenje
  • 1975: red zasluge za narod s srebrno zvezdo, predsednik SFRJ
  • 1978: priznanje OF za aktivnosti v družbenopolitičnih in družbenih organizacijah v KS Topolšica, občinska konferenca SZDL Velenje
  • 1979: odličje svobode s srebrnim listom za dejavno spodbujanje kulturnega življenja, Zveza kulturnih organizacij Slovenije
  • 1982: Napotnikovo priznanje, Zveza prijateljev mladine Slovenije
  • 1984: Šilihova plaketa za dolgoletno in uspešno prizadevno vzgojno izobraževalno delo, OIS Velenje
  • 1990: zlata Gallusova značka za uspešno in dolgoletno delo v ljubiteljski glasbeni dejavnosti, Zveza kulturnih organizacij Slovenije
  • 1993: posebno priznanje ob 40. obletnici Zveze prijateljev mladine Slovenije za dolgoletno delo in posebne dosežke in uspehe pri otrocih in za otroke, ZPM Slovenije

 

 

Viri in literatura
  • osebni arhiv
GalerijaDodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti