Slika
Natisni Rotnik, Uroš
doktor znanosti, direktor

Rojen: 16. 2. 1968, Slovenj Gradec
Življenjepis

OŠ je obiskoval v Šoštanju, srednjo strojno šolo v Velenju, nato je leta 1992 končal študij energetike na FS UL. 1994 se je specializiral za Evropskega varilskega inženirja na Inštitutu za varilstvo v Ljubljani ter prejel certifikat za Cenilca nepremičnin po metodologiji ASA. 1999 je magistriral na FS UL, 2005 pa doktoriral na FNT UM. 2009 je bil izvoljen za docenta za področje Energetika na FE UM. Od 1992 do 2010 je bil zaposlen v TEŠ-u, med 2003−2010 kot direktor. Bil je tudi član upravnega odbora Komunalnega podjetja Velenje (2001−2003), predsednik nadzornega sveta Termoelektrarne Trbovlje, d. o. o., (2007−2009), član upravnega odbora Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Velenje in član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije (2003−2010) ter predsednik upravnega odbora Slovenske odškodninske družbe, d. d. (2008−2010). Od decembra 2011 je samostojni podjetnik družbe RAZSVET, raziskovanje in svetovanje, d. o. o. V mladosti je treniral rokomet.

Delo
  • Spremljanje dobe trajanja parnih kotlov (magistrska naloga, 1999)
  • Mehanizem degradacije dušikovega nerjavnega jekla v kombinaciji napetostne in erozivne korozije (doktorska disertacija, 2005)
  • v soavtorstvu izdanih več strokovnih in znanstvenih člankov
Nagrade in priznanja
  • 2007: nagrada za odličnost pri izdelavi doktorske disertacije (prejeto na konferenci Slovenskega komiteja CIGRE – CIGRED)
  • priznanje Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega energetskega sveta – SNK WEC za posameznike v letu 2007
  • 2009: častni občan občine Šoštanj
Viri in literatura

Cobiss – osebna bibliografijia raziskovalca št. 91287


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti