Slika
Natisni Centrih, Edvard (tudi Edo)
pravnik, funkcionar

Rojen: 11. 5. 1933, Klenovnik, Srbija
Umrl: 01. 6. 1998, Velenje
Življenjepis

OŠ je končal v Velenju, nižjo gimnazijo v Šoštanju in leta 1954 gimnazijo v Celju. 1958 je diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani in med študijem delal kot pomožni knjižničar v fakultetni knjižnici. Po študiju je na šoštanjski občini opravljal pripravništvo, odšel na prakso na sodišče, postal preiskovalni sodnik okrajnega sodišča v Šoštanju in ob tem opravil pravosodni izpit. 1968 je bil sodnik na okrožnem sodišču v Celju, se 1969 vrnil na velenjsko okrajno sodišče in delal kot sodnik za mladoletnike ter družbeni pravobranilec v Velenju in Mozirju. 1977 je bil v IS občine Velenje zadolžen za pravne zadeve, 1978 postal sodnik sodišča združenega dela v Celju in 1985 njegov predsednik. 25 let je bil predsednik občinske volilne komisije Mozirje (1966−1990). Od 1988 do upokojitve 1991 je na občini Velenje delal kot medobčinski pravobranilec samoupravljanja za občini Velenje in Mozirje.

Opravljal je še številne druge funkcije: v Velenju je leta 1952 sodeloval pri ustanovitvi rokometnega kluba TVD Partizan in leto kasneje pri uvedbi malega rokometa. V klubu je bil sprva kapetan in kasneje še dolgo funkcionar. 1969 je začel delati pri velenjskem društvu invalidov, v katerem je bil v letih 1972−1986 ter 1996−1998 predsednik sekcije za rekreacijo in šport. Bil je predsednik Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline, član Republiškega odbora Zveze invalidov SR Slovenije, predsednik nadzornega odbora Zveze delovnih invalidov Slovenije, član predsedstva športnih društev invalidov in delegat rep. skupščine Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter član nadzornega organa pri Zvezi invalidov narodov in narodnosti Jugoslavije v Beogradu. Bil je tudi predsednik Društva velenjskih humoristov. Do 1989 je bil član ZK in dve leti sekretar mestne organizacije ZK, delegat na petem kongresu ZKS in skrbel tudi za izobraževanje kadrov v ZK, SZDL, sindikatu, krajevnih skupnostih in na občini.

Nagrade in priznanja
  • priznanje OF
  • zlata plaketa Stanka Bloudka za izredne prispevke k množičnosti in razvoju športne kulture invalidov
  • zlata plaketa Saveza za sport i rekreaciju invalida Jugoslavije
  • zlata in srebrna medalja dela Jugoslavije
  • orden zaslug za narod s srebrno zvezdo in zlatim vencem
  • številne medalje v namiznem tenisu
Viri in literatura
  • U. Hrast (Vlado Vrbič), Zaleščanski portreti, Naš čas, Velenje 1998, str. 195−199.
  • www.dlib.si: intervju z Edvardom Centrihom, Invalidnost, Novi tednik, št. 50, 17.12.1981, str. 5.
GalerijaDodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti