Slika
Natisni Korenič, Slavko
veteran vojne za Slovenijo, športnik, družbenopolitični delavec

Rojen: 31. 8. 1950, Slovenj Gradec
Življenjepis

Vseskozi živi in dela v Velenju. Končal je OŠ MPT in Gimnazijo Velenje ter se po služenju vojaškega roka zaposlil na Občinski konferenci SZDL Velenje, kjer je bil od 1979 sekretar, nato tri leta v TGO Gorenje poslovni sekretar ter od 1985−1990 sekretar na IS SO Velenje (bil tudi upravitelj obrambnega načrta IS SO Velenje). Nato se je vrnil v Gorenje na področje vodenja omrežij kabelske televizije. Po ustanovitvi KRS Velenje, d. d., je 1994 postal član uprave, 1997 pa bil imenovan za direktorja družbe Telemach (Murska Sobota, Velenje, Rotovž, Tabor).

Delo

V Občinskem štabu TO Velenje je opravljal funcijo izvršnega častnika. Kot aktivni udeleženec vojne za Slovenijo je mdr. vodil akcijo sprejema helikopterja Gazele 001 TO Velenje kot prvo bojno zračno plovilo v samostojni Sloveniji (Golte 91). Član ZSČ je od 1978, v letih 1997−2005 je bil predsednik OZSČ Velenje, od 1998 tudi član predsedstva ZSČ. Član ZVVS je od ustanovitve (v območni organizaciji za Zahodno Štajersko je od 2002 član predsedstva).

Dosežki

V mladosti je dosegel vrsto športnih uspehov na republiških in državnih prvenstvih SFRJ kot tudi v mednarodnem merilu v umetnostnem drsanju (1964−1966) in kotalkanju (1965−1972).

Pomembnejši dosežki:

 • 1964: 1. mesto – kotalkanje, solo (republiško prvenstvo – juniorji; 2 x 2. mesto – kotalkanje, dvojice z Natašo Dermol (republiško prvenstvo – juniorske dvojice; državno prvenstvo SFRJ – juniorske dvojice); 1. mesto – kotalkanje, solo (državno prvenstvo SFRJ – juniorji)
 • 1965: 3. mesto – umetnostno drsanje, dvojice z Natašo Dermol (državno prvenstvo SFRJ – juniorski pari); 2 x 2. mesto – kotalkanje, solo (republiško prvenstvo – seniorji, državno prvenstvo – seniorji); 2. mesto – kotalkanje, dvojice z Natašo Dermol (državno prvenstvo SFRJ – juniorske dvojice)
 • 1966: 1. mesto – umetnostno drsanje, dvojice z Natašo Dermol (državno prvenstvo SFRJ – juniorski pari); 1. mesto – kotalkanje, dvojice z Natašo Dermol (državno prvenstvo SFRJ – juniorske dvojice); 1. mesto – kotalkanje, solo (državno prvenstvo SFRJ – seniorji)
 • 1967: 2. mesto – kotalkanje, solo (državno prvenstvo SFRJ – seniorji); 1. mesto – kotalkanje, dvojice z Natašo Dermol (državno prvenstvo SFRJ – mednarodni razred); 3. mesto – kotalkanje, dvojice z Natašo Dermol (2. mednarodni kriterij Velenje); 3. mesto – kotalkanje, dvojice z Natašo Dermol (Dresden)
 • 1968: 2. mesto – kotalkanje, dvojice z Natašo Dermol (državno prvenstvo SFRJ – mednarodni razred); 4. mesto – kotalkanje, solo (Dresden)
 • 1969: 2. mesto – kotalkanje, solo (državno prvenstvo SFRJ – mednarodni razred)
 • 1971: 2 x 1. mesto – kotalkanje, solo (republiško prvenstvo – člani, državno prvenstvo SFRJ – člani); 2 x 1. mesto – kotalkanje, dvojice s Tanjo Vivod (republiško prvenstvo – članske dvojice, državno prvenstvo SFRJ – članske dvojice)
 • 1972: 2 x 1. mesto – kotalkanje, dvojice s Tanjo Vivod (republiško prvenstvo – članske dvojice, državno prvenstvo SFRJ – članske dvojice)
Nagrade in priznanja
 • večje število medalj in priznanj v umetnostnem drsanju ter v kotalkanju (solo in v dvojicah z Natašo Dermol in Tanjo Vivod (14 x 1. mesto, 11 x 2. mesto, 3 x 3. mesto …)
 • 1998: bronasta medalja SV za izjemne zasluge, požrtvovalnost in prizadevnost pri krepitvi in uspehih ministra za obrambo
 • 1996: zahvala za osebni prispevek pri prebegu helikopterja Gazele Ministrstva za obrambo RS, junij 1996.
 • 2001: spominska medalja udeležencev vojne za samostojno Slovenijo 1991
 • spominski znak Golte 1991 ministra za obrambo, 20. 6. 2001
 • 2002: spominski znak ob 10. obletnici vojne za Slovenijo načelnika GŠSV
 • 2002: plaketa Združenja slovenskih častnikov
 • 2003: zahvala načelnika GŠSV za vestno in odgovorno opravljanje nalog v rezervni sestavi TO RS in SV
 • 2006: častni znak RS
GalerijaDodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti