Slika
Natisni Kopylov , Aleksej
rudarski strokovnjak, pedagog

Rojen: 13. 1. 1877, Gruševka pri Kijevu
Umrl: 24. 1. 1965, Ljubljana
Življenjepis

Leta 1895 je zaključil klasično gimnazijo v Kijevu in nato obiskoval visoko tehnično šolo v Harkovu. 1899 se je zaposlil v rudarskotehniškem podjetju v Harkovu, kjer so se ukvarjali s strojno opremo rudnikov. 1902 se je v nemškem Aachnu vpisal na strojno fakulteto, se 1904 vrnil v Rusijo in 1905 dobil mesto asistenta na katedri za toplotne pogonske stroje na politehničnem inštitutu v Sankt Peterburgu. 1907 je diplomiral na tehnološkem inštitutu v Sankt Peterburgu, pridobil naslov inženirja tehnologa in se zaposlil na politehničnem inštitutu v Kijevu. V Novočerkasku je bil 1913 imenovan sprva za izrednega profesorja, bil nato do 1917 dekan elektro-strojne fakultete. V letih 1920−1921 je delal pri združenju profesorjev v Pragi, 1925 pa se je v Ljubljani zaposlil kot profesor za rudarsko strojništvo na Tehniški fakulteti. Tu je bil v letih 1928−1931 ter več let po vojni predstojnik oddelka za rudarstvo in metalurgijo, 1947 je bil tudi predsednik diplomskih izpitnih komisij. V letih 1949−1950 je skupaj z asistenti konstruiral strojno opremo za novi jašek v premogovniku Velenje.

Spletne povezave

http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:1182/VIEW/


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 12.01.2015.

Nastavitve zasebnosti