Slika
Natisni Lukman, Benjamin
doktor znanosti, fizik, diplomat, funkcionar

Rojen: 07. 6. 1942, Topolšica
Življenjepis

Obiskoval je OŠ Šoštanj in gimnazijo v Celju, 1966 diplomiral iz tehnične fizike na FNT UL, 1968 magistriral iz teoretske fizike ter 1970 doktoriral iz kemijske fizike in kvantne kemije kot najmlajši dr. znanosti v Jugoslaviji. V letih 1970−1971 se je izpopolnjeval na Institutu za kvantno kemijo Univerze v Uppsali (Švedska). Aktiven je v diplomaciji, mednarodnih odnosih, pri razvojnem dela v gospodarstvu ter športnih in organizacijskih aktivnostih v atletiki, košarki, smučanju in taborništvu. Pomembnejše zaposlitve: znanstveni sodelavec – raziskovalec na KIBK Ljubljana (1966−1969), TGO Gorenje Velenje (1971−1972), Komite za znanost in tehnologijo RS, državni podsekretar (1973−1988), Misija SFRJ pri EEZ v Bruslju, svetnik za znanost in tehnologijo (1978−1983), predstavnik Zvezne gospodarske zbornice v Parizu in svetnik v Misiji SFRJ pri OECD (1988−1991), prvi pooblaščeni in opolnomočeni minister – odpravnik poslov Veleposlaništva RS Pariz (1991−1995), direktor Urada za evropske zadeve v MZZ RS (1995−1997), vodja pogajalske skupine za Pridružitveni sporazum med RS in EU (1995−1996), veleposlanik RS v Ankari (1997−2001), predsednik slovenskega dela stalne mešane komisije za obmejni promet med Slovenijo in Hrvaško (2001−2002), generalni direktor Mednarodnega centra za promocijo podjetij ICPE (2002−2007). Bil je stalni predstavnik SFRJ v Evropski znanstvenoraziskovalni mreži COST (1978−1988), član Mednarodne športne zveze Alpe-Adria in delegat v OKS od 1995, častni član Kluba prijateljev Slovenske znanstvene fondacije od 2005, član Kluba bivših veleposlanikov RS od 2006, član Slovenskega kluba za mednarodne odnose od 2003. Od 1976 do 1978 je predaval na Višji šoli za poslovodne delavce v Kranju ter med 1985−1988 na šoli GZS za usposabljanje zunanjetrgovinskih delavcev v Radencih.

Delo

Objavil je številne znanstvenoraziskovalne študije in članke s področja kemijske fizike ter sodeloval pri več študijah in zbornikih s področja mednarodnega znanstveno-tehničnega in razvojnega sodelovanja oz. prenosa znanja v gospodarstvo (bibliografija trenutno obsega 60 enot – gl. priloga Datoteke).

Nagrade in priznanja
  • 1969: Prešernova nagrada za doktorsko disertacijo
  • 1971: nagrada sklada Borisa Kidriča za raziskovalno delo

 

Datoteke

bibliografija Lukman01.pdf
bibliografija Lukman02.pdf
bibliografija Lukman03.pdf

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti