Slika
Natisni Valenčak, Vlado
udeleženec NOB, slikar, publicist, politik

Rojen: 27. 4. 1920, Velenje
Umrl: junij 1976
Življenjepis

OŠ je končal v Velenju, maturiral na trgovski akademiji v Mariboru in obiskoval ekonomsko visoko šolo v Beogradu, ki jo je zaradi vojne prekinil. V NOB je sodeloval od leta 1941, od 1943 je bil oficir za zveze pri zavezniških vojaških misijah. Po vojni je v diplomatski službi kot oficir in sekretar deloval po Evropi (v Münchnu, Berlinu, Düsseldorfu, Bonnu in na Dunaju). Delal je tudi v zvezni komisiji za izseljenska vprašanja in bil referent v komisiji za kulturne stike s tujino. V letih 1958−1959 je delal v Ljubljani kot dopisnik v zunanjepolitični rubriki Slovenskega poročevalca. Pisal je tudi za Tovariša, Novo Makedonijo, Večer in Celjski tednik. Kot publicist je mdr. pisal spomine na partizanska leta in predvojno ilegalo in bil priljubljen "vojni dopisnik" pri Šaleškem rudarju. 1960 se je vrnil v Velenje in bil 10 let direktor Delavske univerze. 1976 se je upokojil.

Bil je tudi član občinskega komiteja ZKS in ideološke komisije OK ZKS, član komisije za prekvalificiranje borcev NOB pri občinskem odboru ZB NOV, član komisije za kadrovska vprašanja občine Šoštanj in član odbora Zveze vojnih invalidov Velenje.

Kot slikar samouk je leta 1962 prvič samostojno razstavljal v Velenju. Kasneje je imel v Velenju še nekaj samostojnih razstav, skupaj z drugimi amaterji slikarji pa je razstavljal tudi v Šoštanju in Šmartnem ob Paki.

Nagrade in priznanja
 • Leninov zlati znak, ZK Velenje (1970)
 • red zasluge za narod, bratstvo in enotnost
 • red za vojne zasluge
 • red za hrabrost zaslužnega vojaka
 • priznanje ob 10-letnici JLA
 • II. nagrada Celjskega tednika za najboljše delo iz NOB
Spletne povezave
 • www.dlib.si: Šaleški rudar: Velenjčanka Majda Kurnik, 28. 2. 1969, let. 5, št. 4, str. 6.
 • www.dlib.si: Šaleški rudar: Razstavljal bo V. Valenčak, 12. 12. 1969, let. 5, št. 22, str. 6.
 • www.dlib.si: Šaleški rudar: Srečanje ne bo zadnje, 30. 10. 1970, let. 6, št. 21, str. 5.
 • www.dlib.si: Šaleški rudar: Proti kiču, 24. 9. 1971, let. 7, št. 15, str. 6.
 • www.dlib.si:  Šaleški rudar: Štajerski možje in žene – pomnite!, 10. 8. 1971, let. 7, št. 14, str. 5.
 • www.dlib.si: Naš čas: Tisoč kilometrov po Jugoslaviji, 15. 6. 1973, let. 9, št. 16, str. 4.

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti