Slika
Natisni Blagotinšek, Friderik
gospodarstvenik

Rojen: 06. 2. 1914, Št. Vid nad Zavodnjami
Umrl: 21. 10. 2008, Velenje
Življenjepis

Rojen je bil v Št. Vidu nad Zavodnjami. Državno meščansko šolo je zaključil v Šoštanju. Leta 1939 je na državnem rudniku Velenje opravil izpit za pomočnika elektrotehnične obrti. Najprej je bil zaposlen v Elektrarni Velenje kot poslovodja elektro delavnice od leta 1956, elektro mojster od leta 1958 in tehnični vodja Elektrarne Velenje v letih od 1959 do njene zaustavitve leta 1967. Leta 1970 je bil premeščen v Termoelektrarno Šoštanj. 1974 je diplomiral na Višji šoli za organizacijo dela v Kranju. Upokojil se je 1. 11. 1975. Umrl je kot najstarejši krajan krajevne skupnosti Stara vas in najstarejši upokojenec Termoelektrarne Šoštanj.

Dosežki
  • podpredsednik občinskega ljudskega odbora v Šoštanju je postal leta 1956, prej je bil dva mandata odbornik
  • član sveta Elektrogospodarstva Slovenije (EGS),
  • aktiven član v društvu inženirjev in tehnikov Slovenije 
  • prvi predsednik Društva radio telegrafistov Velenje
Viri in literatura

Ustni vir: Helena Blagotinšek, Velenje


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 07.04.2014.

Nastavitve zasebnosti