Slika
Natisni Jelen, Teodor
pravnik, družbenopolitični delavec

Rojen: 13. 4. 1936, Ruše
Umrl: 09. 5. 1996, Velenje
Življenjepis

Po končani OŠ v Velenju je maturiral na II. gimnaziji Celje (1957) in diplomiral na PF v Ljubljani (1963). V letih 1953−1959 je redno volontiral na RLV. Na RLV je od 1965 do 1989 delal na različnih položajih: po opravljenem pripravništvu (1963/64) je bil sprva zaposlen kot pravnik v kadrovsko-socialni službi (1965), nato kot samostojni pravni referent (1965/66), vodja kadrovsko-socialne službe (1966−1969), vodja - direktor kadrovsko-socialnega sektorja (1970-84), direktor KSS (1984-89), vodja DSSS (1980−1987), v. d. vodje DSSS (1988−89) in ob koncu službovanja vodja DSSS do invalidske upokojitve 1990. 1980 je bil podpredsednik KPO DO RLV in v letih 1980−1987 podpredsednik PO. Bil je tudi član SZDL in od 1965 član ZK, predsednik rep. sindikata za rudnike in energetiko ter dva mandata predsednik občinskega sindikalnega sveta Velenje. 

Nagrade in priznanja
  • 1975: red zaslug za narod s srebrno zvezdo
  • 1978: plaketa sindikata delavcev industrije in rudarstva Jugoslavije
  • 1983: red republike z bronastim vencem
  • 1984: zlati znak zveze sindikatov Slovenije
Viri in literatura
  • Naš čas, 16. 3. 1973, let. 9, št. 4, str. 1−2.
  • Šaleški rudar: glasilo SZDL občine Velenje, 7. 12 .1967, let. 3, št. 21, str. 1.
  • Šaleški rudar: glasilo SZDL občine Velenje, 14. 3. 1969, let. 5, št. 5, str. 1.
Spletne povezave

 

www.dlib.si


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 10.07.2017.

Nastavitve zasebnosti