Slika
Natisni Bizjak, Karl, Drago
družbenopolitični delavec, športnik, športni delavec

Rojen: 04. 11. 1944, Šoštanj
Umrl: 31. 5. 2001, Topolšica
Življenjepis

Obiskoval je OŠ v Pesju in OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Po končani Tehnični rudarski šoli je leta 1975 ob delu končal Višjo šolo za organizacijo dela v Kranju.
Najprej je bil zaposlen na RLV v jamomerstvu, od 1973 je vodil praktični pouk na RŠC, od 1993 do upokojitve 1998 je vodil obrat Praktično izobraževanje PV, 20 let je bil vodja priprave mladih rudarjev - skakalcev čez kožo, predsednik Delavskega sveta, vodja kadrovske komisije pri republiškem sindikatu za energetiko, eden od ustanoviteljev in predsednik Mladinskega kluba, član IS občine Velenje, predsednik ZZD, član mladinske državne reprezentance Jugoslavije smučarskih skakalcev. Nogomet je igral v klubih Maribor, Olimpija in Rudar.

Delo
  • 1979: medalja dela SFRJ
  • 1991: plaketa za zasluge pri izgradnji objektov, organiziranih tekmovanj in razvoj osnovne klubske dejavnosti
  • 2000: priznanje Smučarske zveze Slovenije za dolgoletno sodelovanje v smučarskem športu
  • srebrni znak sindikata Slovenije
  • medalja za vojničke vrline
Viri in literatura
  • vprašalnik izpolnila Milena Bizjak
Spletne povezave

http://www.skijump-velenje.si/ssk/


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 07.07.2017.

Nastavitve zasebnosti