Slika
Natisni Kapun, Rupert
pedagog

Rojen: 1809, Velikovec, Avstrija
Umrl: 05. 9. 1856, Krško
Življenjepis

Bil je prvi učitelj na tedaj še enorazredni šoli (trivialki) v Šmartnem ob Paki, ustanovljeni leta 1834.  Nastavljen je bil na prošnjo krajanov in jim kljub kratkemu poučevanju ostal v lepem spominu. V tem času je pri cerkvi sv. Martina opravljal še službi organista in mežnarja (cerkovnika).
Učiteljeval je tudi v Braslovčah (1837−1841), nazadnje pa v Krškem (1843−1845). Na krškem okrajnem sodišču je kasneje delal kot pisar.

Viri in literatura
  • 150 let organiziranega osnovnega šolstva v Šmartnem ob Paki (ur. Slavica Pečnik, Lija Modrijan) (Šmartno ob Paki 1984), str. 7, 8.
  • Tone Ravnikar, Oris zgodovine osnovnega šolstva v Šaleški dolini do prve svetovne vojne: 30 let center srednjih šol Titovo Velenje. Jubilejna brošura ob 30. obletnici šole Titovo Velenje 1989, str. 26.

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 17.12.2014.

Nastavitve zasebnosti