Slika
Natisni Kandolf, Jožef (vzdevek Pepi)
družbenopolitični delavec

Rojen: 22. 12. 1944, Lokavec (Laško)
Življenjepis

OŠ je obiskoval v Lokavcu, končal nižjo gimnazijo v Laškem ter nadaljeval šolanje na IRŠ Velenje. 1967 je po opravljeni enoletni šoli za inštruktorje postal učitelj praktičnega pouka. Ob delu je 1980 dokončal še Višjo upravno šolo v Ljubljani in državni izpit za inšpektorja. Zaposlitve: 1962/63 RLV, 1964−1969 RŠC Velenje, 1969−1973 OK ZMS Velenje, 1973−1980 Občinski svet ZSS Velenje, 1980−1995 Občina Velenje in 1995−2000 UE Velenje. Deset let je bil predstojnik občinskega inšpektorata za delo.

Delo

Aktivno je deloval na več področjih: član OK in CK ZMS, Počitniška zveza Slovenije in občine Velenje (predsednik Počitniške zveze Velenje), TD Šentilj in Velenje (predsednik) ter TZS (podpredsednik), svet KS Gorica (predsednik sveta, sekretar osnovne organizacije ZK in KS Gorica), ZK Velenje, Občinska konferenca SZDL, delavski svet RŠC, Veslaški klub Velenje, Fotoklub Zrno, PD Velenje, bil predsednik Komunalne skupnosti Velenje …

Nagrade in priznanja
  • 1973: priznanje ZMS
  • 1977: srebrni znak sindikatov Slovenije
  • 1990: priznanje OF slovenskega naroda
  • priznanje skupnosti borcev XIV. udarne divizije NOV Slovenije
  • 2006: zlata plaketa TZS
  • 2007: priznanje župana MO Velenje
  • 2010: plaketa MO Velenje
  • številna priznanja organizacij in društev
Viri in literatura

Vrbič, Vlado: Zaleščanski portreti 2, Naš čas 11. 6. 2009, št. 13. str. 23.

Spletne povezave

http://www.knjiznica-velenje.si/filelib/2010-knjiznica/domoznanstvo/zalescanski_portreti/nc23_11_06_2009_jozef_kandolf.pdf


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 22.12.2014.

Nastavitve zasebnosti