Slika
Natisni Mages, Franz
posestnik

Življenjepis

Osnovni biografski podatki niso znani. Po rodu naj bi bil Tirolec, kot iskalec, raziskovalec in izkoriščevalec rudnih in premogovnih nahajališč pa je deloval predvsem na območju Zgornje in Spodnje Štajerske. Na Zgornjem Štajerskem so njegove posesti obsegale samo nahajališča predvsem različnih železovih rud, medtem ko se je na Spodnjem Štajerskem osredotočal predvsem na premogovna nahajališča. Središča, od koder je sicer upravljal svoje montanistične posesti, je imel najprej v rudarsko–železarskih središčih Kapfenberg in med leti 18711877 v Eisenerzu, od koder se je nato preselil na Dunaj. V Šaleško dolino je Mages prihajal le občasno za krajši čas, prvič okrog 1870. Po večkratnih poskusih mu je 11. aprila 1875 uspelo odkriti glavni lignitni sloj, s čimer je postavil temelje Premogovnika Velenje oziroma ga upravičeno štejemo kot začetnika industrijskega premogovništva v Šaleški dolini, čeprav mu premogovnika ni uspelo ustanoviti.


Dodano 12.11.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti