Slika
Natisni Rakun, Ivan
župan, družbenopolitični delavec, gasilec, kmetovalec

Rojen: 01. 4. 1939, Rečica ob Paki
Umrl: 11. 1. 2013, Celje
Življenjepis

Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnem ob Paki in na Polzeli. Obiskoval je hmeljarsko šolo v Žalcu. Od leta 1962 pa vse do upokojitve je bil zaposlen v Kmetijski zadrugi Šaleška dolina.

Dva mandata je bil župan Občine Šmartno ob Paki (1994−1998, 1998−2002), v letih 2002−2006 pa njen svetnik. 

20 let je bil aktiven v gasilskem društvu Šmartno ob Paki − 1 mandat kot mladinski referrent, 2 mandata blagajnik in 4 mandate predsednik. Za svoje delo med gasilci je prejel vse odlikovanja GZ Šaleške doline in odlikovanje GZS za posebne zasluge. 1993 je bil imenovan za starešino vseh slovenskih hmeljarjev. 

Opravljal je več družbenopolitičnih funkcij: predsednik mladine mladih zadružnikov, član mladinskega komiteja občine Velenje, član OO Socialistične zveze Velenje, član republiškega odbora sindikata kmetijstva, ribištva in predelovalne industije. Bil je član Slovenske ljudske stranke, podpredsednik DU Šmartno ob Paki in regijskega odbora Zveze upokojencev Slovenije. 

Nagrade in priznanja
  • 2009: grb občine Šmartno ob Paki
  • 1998: plaketa ZZ Slovenije
  • 1979: srebrni znak OF Slovenije
  • 1959: medalja predvojaške vzgoje

Dodano 28.11.2012.
Zadnja sprememba 16.01.2013.

Nastavitve zasebnosti