Slika
Natisni Klančnik, Karel (psevd. Jernej Roj, Karlo Levin)
literat, prevajalec, novinar, publicist

Rojen: 13. 10. 1928, Šoštanj
Umrl: 16. 8. 1988, Podkraj
Življenjepis

OŠ in meščansko šolo je obiskoval v Šoštanju, gimnazijo končal v Celju, dve leti študiral filmsko režijo na akademiji v Beogradu in se po njeni razpustitvi vpisal na pravno in filozofsko fakulteto v Ljubljani. Nekaj časa je bil knjižničar v Šoštanju, končal šolo za zunanjo trgovino in si izbral trgovski poklic ter se preselil v Celje. Od 1962 je živel v Zahodni Nemčiji.

Delo

Kot gimnazijec je objavil svoje prve pesmi v celjski dijaški Iskri (1946/47), kasneje nekaj pesmi v Mladinski reviji, Mladih potih, Borih (1955), Sodobnosti idr. 1952 so skupaj z bratom J. Klančnikom, A. Šivicem - Bertom in J. Ovscem za CZ pripravili prvi povojni pesniški almanah štirih avtorjev (Drobna poljana), vendar ga založba ni objavila. 1953 je izdal v samozaložbi tri pesniške zbirke (sonetov): Patetični poem – Pomladni poem (napisano 1948–1952), Heroika (bibliof. izdaja) in Šeherezada (bibliof. izdaja). Pesmi je pisal v slovenskem in nemškem jeziku. Zadnja leta življenja je v nemščino prevajal Prešerna. Pesmi iz njegove zapuščine so izšle posthumno v zbirki Poezije (2009).

Viri in literatura
  • B Paternu: Slovenska književnost 1945–1965, 1967
  • P. Ovsec: Umrl je pesnik. Zadnje srečanje ..., Delo (KL) 15. 9. 1988
  • I. Stropnik: Šaleški ibidem I., 1990
  • I. Stropnik: Antološki sonetizem Jerneja Roja, Šaleški razgledi 8, 1992
  • I. Stropnik: Izbrane slovstvene biografije, Šaleški razgledi 11, 1994
GalerijaDodano 04.12.2012.
Zadnja sprememba 16.10.2014.

Nastavitve zasebnosti