Slika
Natisni Ravljen, Stane
politik, udeleženec NOB

Rojen: 23. 7. 1928, Šoštanj
Umrl: 09. 12. 1977
Življenjepis

Po končani osnovni šoli se je izučil frizerskega poklica in si nato pridobil višješolsko izobrazbo. Ko je leta 1945 dobil poziv za nemško vojsko, se je pridružil partizanom. V brigadi Toneta Tomšiča v sestavu  XIV. divizije je bil kurir; po vojni je sodeloval na mladinski delovni akciji pri gradnji proge Brčko–Banoviči.
Bil je organizacijski sekretar OK SKOJ v Mozirju, instruktor v OK KPS v OK KPS, sekretar okrajnega mladinskega komiteja v Celju, sekretar komiteja SKOJ v Šoštanju, predsednik SO Šoštanj, sekretar OK ZK Velenje. Nazadnje je kot vodja splošnega sektorja delovne organizacije ERA opravljal dolžnosti predsednika upravnega odbora za financiranje potreb SLO občine, predsednika komisije izvajanja zakona o združenem delu pri skupščini občine Velenje in podpredsednika Ljubljanske banke, podružnice Velenje.

Nagrade in priznanja
  • orden dela s srebrnim vencem
  • medalja zasluge za narod
  • republiško priznanje OF
  • Kajuhova nagrada
Viri in literatura
  • Naš čas, 16. december 1977, leto XVIII, št. 49/408/
Spletne povezave

http://www.dlib.si/, Naš čas, 16. december 1977, leto XVIII, št. 49/408/

 


Dodano 10.12.2012.
Zadnja sprememba 24.07.2017.

Nastavitve zasebnosti