Slika
Natisni Mezgec, Boris (roj. Dejanovič)
magister znanosti, elektrotehnik

Rojen: 09. 7. 1949, Postojna
Življenjepis

OŠ je končal v Pivki, gimnazijo v Celju, študij elektrotehnike na FE v Mariboru in magistriral na FS v Ljubljani (univ. dipl. inž. elektrotehnike). Vključen je bil v ZTS, njegovo strokovno področje je energetika. Kot razvojni inženir je v letu 1973/74 delal v Iskri Ljubljana, nato bil do 2001 zaposlen v TEŠ (v proizvodnji, vodja proizvodnje, tehnični direktor). Od 2002 je zaposlen v HSE v Ljubljani na različnih funkcijah: kot izvršni direktor proizvodnje, direktor predstavništva HSE v Beogradu, predsednik upravnega odbora TE-TO Rousse (Bolgarija), direktor HSE Balkan Energy.

Delo

Vodi projekte za zmanjšanje škodljivih snovi, razvoja termoelektrarn, vlaganj v energetske objekte v tujini ipd. Objavil je več strokovnih oz. znanstvenih člankov, mdr.:

  • Optimiranje obratovanja termoelektrarn, magistrsko delo, 2001
  • Revitalizacija Termoelektrarne Šoštanj - ocena življenjske dobe prenosnikov toplote in cevovodov. Del I., 1995 (v soavtorstvu)
Viri in literatura

Cobiss – osebna bibliografija raziskovalca št. 15484 (Dejanovič)

 


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 27.02.2013.

Nastavitve zasebnosti