Slika
Natisni Plazl, Igor (vzdevek Ic)
doktor znanosti, kemik

Rojen: 06. 2. 1959, Celje
Življenjepis

OŠ in gimnazijo je obiskoval v Velenju, nato pa na FNT UL diplomiral 1985, magistriral 1989 ter doktoriral 1993; od 1997 je na fakulteti zaposlen kot redni profesor na Katedri za kemijsko, biokemijsko in okoljsko inženirstvo. Strokovno se je izpopolnjeval v Bayer A. G., Leverkusen (1989), Oregon State University, Corvallis, ZDA, ERASMUS - 5 teaching ours of lectures Teach. Mob (Universidade Téchnica de Lisboa, Departamento de Engenhara Química e Biológica, 2008). Kot magister kemijskega inženirstva in doktor kemijskih znanosti je aktiven v izobraževanju in pri raziskavah (transportni pojavi, matematično modeliranje (bio)kemijskih procesov, biotransformacije, mikrovalovno in mikroreaktivno inženirstvo). Mdr. je sourednik revije CABEQ in recenzent pri drugih znanstvenih časopisih, član EURECHE in glavnega odbora Slovenskega kemijskega društva, od 2009 tudi prodekan za doktorski študij na FKKT UL.

Delo

Pomembnejše objave:

  • Transportni pojavi v ne-Newtonijskih aeriranih suspenzijah v mešalnem reaktorju kvadratnega preseka (magistrsko delo, 1989)
  • Kinetika kationske izmenjave v pufernih sistemih (doktorska disertacija, 1993) ipd.
  • glavni avtor ali sooavtor več univerzitetnih učbenikov: Zbirka nalog iz kemijskega inženirstva (1999), Uvod v modeliranje procesov (2003) ipd. 

Kot mentor sodeluje pri izvajanju diplomskih, magistrskih in doktorskih del ter je avtor številnih strokovnih in znanstvenih člankov. Njegova bibliografija obsega preko 180 bibliografskih enot.

Viri in literatura
  • Cobiss – osebna bibliografija raziskovalca št. 08041

 

Spletne povezave

http://www.fkkt.uni-lj.si/si/?123

 


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 03.02.2014.

Nastavitve zasebnosti