Slika
Natisni Semečnik, Pankracij (tudi Pane)
župan, šolski upravitelj, ravnatelj, pedagog, družbenopolitični delavec

Rojen: 08. 5. 1938, Zgornja Ponikva pri Žalcu
Življenjepis

Po OŠ v Ponikvi pri Žalcu je obiskoval nižjo gimnazijo v Žalcu in učiteljišče v Celju, nato pa končal višješolski študij pedagogike in sociologije na FF v Ljubljani.
V letih 1960−1964 je bil učitelj, upravitelj in vodja podružnične šole v Andražu nad Polzelo, kjer je soustanovil prvi prosvetni klub v Sloveniji. Od 1964 do 1970 je bil pomočnik ravnatelja na OŠ Gustava Šiliha Velenje. Leta 1969 je bil direktor Tretje OŠ (zdaj OŠ Antona Aškerca) in vrtca v izgradnji, vodil je adaptacije in izgraditev podružničnih OŠ Pesje in Šentilj, doma krajanov Šmartno Velenje in doma učencev Velenje. V letih 1971−1976 je bil ravnatelj OŠ Antona Aškerca. Med leti 1976 in 1978 je bil organizator pouka na CSŠ Velenje, 1978 in 1980 pa direktor Doma učencev CSŠ Velenje.
Leta 1980 je postal načelnik Oddelka za ljudsko obrambo občine Velenje, kjer je dobro leto hkrati vodil tudi oddelek za notranje zadeve, imel je vidnejši položaj v rezervnih enotah JLA. Bil je predsednik OK ZRVS, osem let podpredsednik in petnajst let član OSZSS Velenje, 1987−1990 predsednik  občinske konference SZDL.
V mandatu 1990−1994 je bil prvi na svobodnih volitvah izvoljeni predsednik SO Velenje. V času njegovega županovanja je Velenje pridobilo status mestne občine in zastavljena je bila ekološka sanacija Šaleške doline.
Šestintrideset let je bil  pooblaščena oseba za sklepanje zakonskih zvez s preko 1500 sklenjenimi zvezami in trideset let govornik na pogrebih. Upokojil se je leta 1995.

 

Nagrade in priznanja
  • 1975: srebrni znak ZSS
  • 1980: orden za vojne zasluge
  • 1980: grb občine Velenje
  • številna priznanja organizacij in združenj občanov
Viri in literatura
  • 1998: U. Hrast, Zaleščanski portreti
  • osebni arhiv
GalerijaDodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 09.10.2020.

Nastavitve zasebnosti