Slika
Natisni Šterbenk, Emil
doktor znanosti, ekolog, igralec, politik

Rojen: 22. 6. 1962, Slovenj Gradec
Življenjepis

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka Šoštanj, Gimnazijo Velenje, 1988 končal študij na FF UL, smer geografija, varstvo okolja; 1998 je na FF magistriral in tam tudi doktoriral.
Kot raziskovalec varstva okolja je bil v letih 1987−1990 zaposlen v SOZD REK Velenje, v letih 1990−1993 je bil sekretar za okolje in član IS občine Velenje za okolje in prostor, od 1993 je zaposlen na ERICo Velenje kot raziskovalec, pomočnik direktorja, vodja oddelka in vodja področja.

Strokovno področje: raziskovalec okolja: vode, okoljska zakonodaja, okoljsko izobraževanje, občinski programi varstva okolja, urejanje publikacij. Bil je mentor in vodja raziskovalnih taborov v Šaleški dolini.
Aktiven je v ljubiteljski kulturi: član pevskega zbora Svoboda Šoštanj 1977−1997; član Gledališča pod kozolcem v Šmartnem ob Paki od leta 1982 (igralec, avtor,  pianist/harmonikar, povezovalec na prireditvah).
Je tudi član društva Klub starodobnikov Savinjska dolina in Slovenske veteranske avtomotozveze (SVAMZ) od 2002, bil je predsednik registra vozil Mercedes pri SVAMZ 2005/2006, ustanovitveni član in tajnik Mercedes klasik kluba Slovenije od 2007 do 2011, po letu 2011 je član.

Delo
  • Šaleška jezera, knjiga, Erico in Pozoj, Velenje, 1999
  • Premogovniške ugreznine in ojezeritve v Šaleški dolini ter varstvo okolja, Velenje 1998, magistrska naloga
  • Vloga vodnih virov v trajnostno sonaravnem razvoju Šaleške doline in obrobja, Velenje, 2009, doktorska disertacija
  • 60 let luči za Slovenijo, Velenje, TEŠ in Erico, velenje, 2006, (soavtorica MojcaŽevart)  
  • Avtor člankov o starodobnih vozilih pri reviji Avto Motor Classic pri zvezi  SVAMZ in pri reviji Mehanik in voznik
  • Gledališke vloge: kabaret Sreča pod marelo (igralec, avtor glasbe za  songe, pianist in harmonikar), Deseti brat (Martin Spak), Izgubljeni sin (oštir), Kurbe (mornar), SlehernikKvačkarije (avtor glasbe in interpret)
Nagrade in priznanja
  • 2000: Bronasta plaketa Zveze geografskih društev Slovenije
  • 2000: Priznanje Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za izreden  prispevek k družbeni  vzgoji otrok
  • 2006: priznanje za stražnice MORS
  • srebrna Galusova značka
Spletne povezave

Cobiss, osebna bibliografija 1988-2011, šifra raziskovalca: 10426

www.svamz.com

www.erico.si

GalerijaDodano 11.03.2013.
Zadnja sprememba 25.03.2013.

Nastavitve zasebnosti