Slika
Natisni Prah, Emil
pedagog, direktor

Rojen: 01. 12. 1941, Maribor
Življenjepis

Obiskoval je OŠ v Ločah in Zbelovem, nižjo gimnazijo v Poljčanah, I. gimnazijo v Mariboru, na PA v Mariboru pa končal študij matematike in fizike. Na OŠ Vransko je poučeval v letih 1964−1967, na OŠ Gustava Šiliha v Velenju v letih 1967−1971; v letih 1971−1974 je bil pomočnik ravnatelja na OŠ Antona Aškerca v Velenju, v letih 1974−1986 pedagoški svetovalec na Zavodu za šolstvo RS, enota v Celju; v letih 1986−1990 je bil direktor VIZ Velenje in od 1991 do upokojitve 1998 ravnatelj OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju.

Kot predavatelj in koordinator je sodeloval v republiškem projektu Modernizacija osnovnošolske matematike v letih 1971−1979 in predaval v šoli za starše pri DU Velenje. Kot pedagoški svetovalec je v celjski regiji spremlajl pouk matematike in fizike; v občinah Velenje, Mozirje in Žalec je bil pristojen za razvoj osnovnih šol; imel je številna strokovna predavanja s področja didaktike in pedagogike za učiteljske zbore v celjski regiji.

V mladosti je bil uspešen atlet in nogometaš.

Nagrade in priznanja
  • 1983: priznanje občinske izobraževalne skupnosti Velenje za uspešno sodelovanje v razvoju osnovnega šolstva v občini in izvajanju vgojno-izobraževalnega procesa
  • 1985: plaketa Zavoda RS za šolstvo za posebne dosežke pri strokovnem delu

 

Viri in literatura
  • Almanah občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, 1995
  • Ob 30-letnici Zavoda SR Slovenije za šolstvo OE Celje, publikacija, 1986

 

GalerijaDodano 16.05.2013.
Zadnja sprememba 31.05.2021.

Nastavitve zasebnosti