Slika
Natisni Podlesnik, Maks
udeleženec NOB, družbenopolitični delavec, kulturni delavec

Rojen: 10. 5. 1925, Ljubno ob Savinji
Umrl: 04. 7. 1996, Velenje
Življenjepis

Diplomiral je na višji upravni šoli v Ljubljani.
Bil je načelnik za socialno politiko na Okrajnem ljudskem odboru v Šoštanju in Mozirju, načelnik Oddelka za splošne zadeve in družbene službe v občinski upravi ter upravnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v izpostavi Velenje. Aktiven je bil tudi v ljubiteljski kulturi, mdr. je bil predsednik DPD Svoboda Šoštanj, deset let predsednik MPZ Društva upokojencev Velenje ter aktiven član ZKO Velenje. Več let je bil predsednik OO DeSUS Velenje.

Nagrade in priznanja
  • medalja za hrabrost
  • 1968: Kajuhova nagrada za uspešno delo na kulturno-prosvetnem področju 
  • 1974: priznanje temeljne kulturne skupnosti Velenje za nesebično delo in izredne uspehe pri kulturnem ustvarjanju v Občini Velenje 
  • 1976: srebrni znak sindikatov Sloveniji
  • 1986: odlikovanje red zaslug za narod s srebrno zvezdo
  • 1987: zlato Napotnikovo priznanje za 25 let uspešnega in dolgoletnega dela v kulturni dejavnosti
  • priznanje ZZB NOB Slovenija
  • zlata Gallusova značka za uspešno dolgoletno delo v glasbeni dejavnosti

Dodano 03.10.2013.
Zadnja sprememba 09.05.2017.

Nastavitve zasebnosti