Slika
Natisni Šoštanjski, Herman
plemič

Rojen: 12. in zač. 13. stoletja
Življenjepis

Herman Šoštanjski je skupaj z bratom Eberhardom lastnik šoštanjskega gradu konec 12. in v začetku 13. stoletja.
Zaradi sorodstvene vezi med Dravskimi in Šoštanjskimi postane šoštanjsko posestvo kasneje alod (posestvo v popolni lasti šoštanjskih, brez vseh dajatev). To se zgodi v 12. stoletju, ko so Dravski osvobojeni spanheimskih vezi.
Po l. 1192 izvemo, da je Oto Dravski sin Hermana Šoštanjskega ter da sta Herman II. Dravski in Herman Šoštanjski ista oseba.

Viri in literatura
  • Tone Ravnikar, Zgodovina Šoštanja. Šoštanj, Krajevna skupnost, 2011.
  • Tone Ravnikar, 650-letnica trga Šoštanj. V: Naš čas, september 1998, letnik 34, številka 38, 3. 
  • Tone Ravnikar, Šoštanjski vitezi ali vitezi iz Šoštanja v 13. stoletju?. Šaleški zbornik. Velenje, Kulturni center Ivan Napotnik, 1992, 40–53.
  • Tone Ravnikar, Benediktinski samostan v Gornjem Gradu. Maribor, ZRI dr. Franca Kovačiča, 2010.
  • Tone Ravnikar, V primežu medplemiških prerivanj. Elektronska knjiga – Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2010, str. 67–70.
Spletne povezave

http://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_%C5%A0o%C5%A1tanj

http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=45453


Dodano 05.12.2013.
Zadnja sprememba 07.02.2014.

Nastavitve zasebnosti