Slika
Natisni Dolinšek, Blaž
doktor znanosti, gradbinec

Rojen: 22. 1. 1967, Slovenj Gradec
Življenjepis

Obiskoval je osnovno šolo Gustava Šiliha v Velenju, l. 1985 končal Srednjo gradbeno šolo v Celju, smer gradbeni tehnik. Diplomiral l. 1992 na FAGG v Ljubljani. L. 1993 se je vpisal na podiplomski študij na FGG v Ljubljani ter bil  l. 1995 na izpopolnjevanju na Tehnični univerzi Karlsruhe v Nemčiji, l. 1996 je magistriral iz gradbeništva in 1998 doktoriral.
V letih 1992–93 je bil zaposlen v podjetju Vegrad Velenje, od 1993–98 pa na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Univerze v Ljubljani. Od 1998 je zaposlemn na Gradbenem inštitutu ZRMK, kjer je od l. 2010 tehnični direktor. Je strokovnjak za potresno gradnjo ter od l. 2010 tehnični vodja Državne tehnične pisarne Bovec-Kobarid, ki vodi popotresno obnovo Posočja po potresih l. 1998 in 2004.

Delo

Njegova osebna bibliografija obsega številne izvirne znanstvene in strokovne članke, strokovne in znanstvene prispevke, objavljene na konferencah, samostojne znanstvene sestavke, elaborate, projektno dokumentacijo ter izvedenska mnenja. 

  • 1992: Potresna izolacija montažnega sistema DOM 101 (študenstska Prešernova nagrada za diplomsko delo), FAGG Ljubljana.
  • 1998: Robotizirano sestavljanje armature: doktorska disertacija, FGG Ljubljana.
  • 2010: Desetletje, ki ga je zaznamovala potresna obnova, Tolminski zbornik Tolmin, Občina (soavtorstvo).
Nagrade in priznanja
  • 1992: Prešernova nagrada FAGG za diplomsko delo Potresna izolacija montažnega sistema DOM 101
Viri in literatura
  • Cobiss, šifra raziskovalca 14036
Spletne povezave

http://public.eblib.com/EBLPublic/PublicView.do?ptiID=769070

Dodano 18.12.2013.
Zadnja sprememba 04.08.2014.

Nastavitve zasebnosti