Slika
Natisni Meža, Milan
ravnatelj, magister znanosti, pedagog

Rojen: 25. 1. 1950, Slovenj Gradec
Življenjepis

Po končanem osnovnem šolanju se je vpisal na Tehniško elektro šolo v Mariboru, diplomiral 1974 na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko smer Industrijska elektronika, kjer je 1979 pridobil naziv magister elektrotehniških znanosti. Leta 1974 se je zaposlil kot učitelj strokovnih predmetov za elektrotehniko in računalništvo na Šolskem centru Velenje. V letih od 1993 do 1996 je bil pomočnik ravnatelja na srednji Elektrotehniški in računalniški šoli Velenje, od leta 1996 pa do upokojitve leta 2011 pa predavatelj in ravnatelj Višje strokovne šole Velenje. Leta 1985 je postal član sveta izobraževalne skupnosti za elektrotehniško in računalniško usmeritev Socialistične republike Slovenije, leta 1993 pa član republiške predmetne komisije za računalništvo. Leta 2001 je bil tudi predsednik komisije za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol pri Strokovnem svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, član sveta Izobraževalne skupnosti za elektrotehniško in računalniško usmeritev RS, član Republiške predmetne komisije za računalništvo in soavtor republiškega predmetnega kataloga za računalništvo. Koordinator za izdelavo in soavtor višješolskih izobraževalnih programov Elektronika, (1996), Rudarstvo in geotehnologija (1999)  in  Informatika (2003), predsednik komisije za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol pri Strokovnem svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.

 

Delo
  • avtor številnih strokovnih člankov
Nagrade in priznanja
  • 1984: priznanje CSŠ: Priznanje za uvajanje novih tehnologij v vzgojno izobraževalno delo
  • 1986: priznanje Občinske izobraževalne skupnosti: Šilihovo priznanje
  • 1987: priznanje CSŠ: Zaslužni delavec Centra srednjih šol
  • 2003: nagrada Republike Slovenije za šolstvo za posebno uspešno vzgojno izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v srednjem in višjem strokovnem šolstvu
  • 2006: priznanje Mestne občine Velenje: županovo priznanje
  • 2016: priznanje Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije: zlati častni znak.  
GalerijaDodano 03.01.2018.
Zadnja sprememba 22.01.2019.

Nastavitve zasebnosti