Slika
Natisni Planko, Lado (tudi Ladislav)
glasbenik, prevajalec, publicist, urednik, kulturni menedžer

Rojen: 01. 11. 1949, Celje
Življenjepis

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda, maturiral na gimnaziji v Celju in študiral angleščino in francoščino na FF UL. Med letoma 1979 in 1985 je ob delu študiral kitaro na Visoki šoli za glasbo v Gradcu. Kitaro je poučeval v letih 1976-1987 na glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje, 1986-1995 v Judenburgu in 1988-1995 v Knitttelfeldu (Avstrija). 
Od 1995 do upokojitve 2013  je bil zaposlen kot vodja knjižnice Kulturnega centra Ivan Napotnik in organizator knjižničnih prireditev, po osamosvojitvi knjižnice kot pomočnik direktorja za program.

 

Delo

V letih 1966-1967 član rock banda The Colours, med 1970 in 1976 član komornega ansambla dr. Rajka Fenca. Med leti 1973 in 1978 član pihalnega orkestra RLV, 1989 do 1995 baskitarist v bigbandu St. Margarethen. V drugi polovici osemdesetih let član ansambla za staro glasbo. 

Organizator in sodelavec Glasbene mladine Velenje 1974-1978. V letih 1974-1976 tajnik Občinske kulturne skupnosti Velenje in do ustanovitve Kulturnega centra Ivan Napotnik organizator kulturnih prireditev, med njimi prvega gledališkega in glasbenega abonmaja, tudi pobudnik in organizator velenjskih Poletnih kulturnih prireditev in Tedna kitare 1985-1987; festivala sta prireditvam odprla več pred tem neizkoriščenih lokacij, med njimi atrij velenjskega gradu. V letih 1993 in 1994 pobudnik in organizator kitarskega festivala Knittelfelder Gitarrenmomente. 

Je avtor vrste izvirnih člankov v časopisih, zbornikih in monografijah. V študentskih letih je bil sodelavec Radia Študent, med 1969 in 1972 udeleženec študentskega gibanja, nekaj objav v Tribuni in Problemih. Prevaja iz angleščine, francoščine, nemščine in hrvaščine.

Med letoma 1996 in 2001 je kot vodja knjižnice vodil digitalizacijo knjižničnega poslovanja, pripravil programske zasnove novih knjižnic v Šoštanju (1997 in 2000), Velenju (2002 in 2005) in Šmartnem ob Paki (2009).
Kot urednik in avtor je leta 2009 pripravil zbornik ob 75-letnici velenjske knjižnice Knjižnice na Šaleškem, leta 2012 pa po več kot desetletnem premoru obudil zbornik Šaleški razgledi.

 

 

 

Viri in literatura

https://bib.cobiss.net/biblioweb/biblio/si/slv/conor/83640675

 

 

 

 

 

 

 

Spletne povezave

 

http://knj-velenje.av-studio.si/4022

https://www.youtube.com/watch?v=JwU5mCTWOxM

https://www.nascas.si/fiserjeva-kapela/

 

 

 

https://bib.cobiss.net/biblioweb/biblio/si/slv/conor/83640675

 

https://www.knjiznica-velenje.si/app/uploads/2021/01/02kiki_43-2006.pdf

https://www.knjiznica-velenje.si/app/uploads/2021/01/zgodovina_knjiznice_na_saleskem_2009.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=JwU5mCTWOxM

 

 

 

 

 

GalerijaDodano 23.07.2021.
Zadnja sprememba 30.07.2021.

Nastavitve zasebnosti