Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • Klančnik , Alojz - Turistični delavec
  23. 6. 1949 — 24. 1. 1996

  Obiskoval je OŠ Plešivec in se nato izučil za kvalificiranega ključavničarja. V letih 1969−1994 je bil zaposlen...  <<Več>>
 • Kovač, Kristina - Pedagoginja, kulturna delavka
  24. 6. 1953

  Obiskovala je OŠ Šmartno ob Paki in OŠ Gustava Šiliha v Velenju, Gimnazijo Velenje in PA Ljubljana. Po...  <<Več>>
 • Malovrh, Marko - Športnik, podjetnik
  24. 6. 1965 — 16. 7. 1998

  Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda in Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) Velenje. Po končani srednji elektrotehnični...  <<Več>>
 • Vidmar, Slavko - Funkcionar
  24. 6. 1923 — 26. 10. 1993

  Po končani srednji Indrustrijski šoli Trbovlje je bil od leta 1950 do upokojitve 1987 zaposlen na RLV Velenje. Bil je...  <<Več>>
 • Vošnjak, Janez - Pedagog, duhovnik
  24. 6. 1819 — 17. 11. 1877

  Šolal se je v Celju in Gradcu in bil leta 1842 v Št. Andražu na Koroškem posvečen v duhovnika. Višje...  <<Več>>
 • Caglič, Robert - Slikar, arhitekt
  25. 6. 1977

  Maturiral je leta 1996 na gimnaziji ŠC Velenje - glasbena smer (orgle). Leta 2002 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo in...  <<Več>>
 • Pušnik, Terezija - Ravnateljica, pedagoginja
  25. 6. 1940

  Obiskovala je OŠ Vransko, učiteljišče Celje in nato PA v Ljubljani. Študij je nadaljevala na FF UL, kjer je tudi...  <<Več>>
 • Kralj, Irina - Literatka
  26. 6. 1961

  Obiskovala je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju in Upravno administrativno šolo v Slovenj Gradcu....  <<Več>>
 • Musi, Peter - Šolski upravitelj, publicist, pedagog
  26. 6. 1799 — 06. 3. 1875

  Rodil se je 26. junija 1799 (krščen 28. junija 1799) v trgu Vransko kot sin kmeta posestnika Josipa Musija (Josepf Mussy) in...  <<Več>>
 • Trobej, Marica - Družbenopolitična delavka, pedagoginja
  26. 6. 1893

  V Šoštanju je bila učiteljica ročnih del od leta 1912. Na osnovni šoli je poučevala vse do okupacije, ko je...  <<Več>>
 • Hladin, Anton - Družbenopolitični delavec
  27. 6. 1946

  Obiskoval je OŠ Pesje, 6. do 8. razred pa v Prvi osnovni šoli v konjušnici.  Maturiral je v prvi generaciji...  <<Več>>
 • Pavlović, Zoran - Športnik
  27. 6. 1976

  Hodil je v rudarsko šolo v Velenju, se kasneje izšolal za ekonomskega tehnika, sicer pa je poklicni nogometaš....  <<Več>>
 • Karlovčec, Senka - Pedagoginja, literatka, kulturna delavka
  29. 6. 1963

  Obiskovala je OŠ Antona Aškerca v Velenju, Tehniški šolski center v Celju (smer kemija) v okviru SŠ...  <<Več>>
 • Verbuč, David - Doktor znanosti, etnomuzikolog, pedagog, urednik
  29. 6. 1975

  Obiskoval je OŠ Antona Aškerca v Velenju. Po končanem študiju harmonike na SGBŠ v Ljubljani je leta 2007...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti