Ažber, Pavle - Rudarski strokovnjak, ekolog, udeleženec NOB
12. 3. 1929 — 22. 3. 2005

Po končani Gimnaziji Trbovlje je diplomiral iz rudarstva na FNT v Ljubljani. Od leta 1944 je bil udeleženec NOB. V letih 1949–1964 je bil zaposlen na Rudniku...  <<Več>>
Brložnik, Irena - Družbenopolitična delavka, ekologinja
17. 2. 1947 — 17. 3. 2014

Bila je učenka OŠ MPT Velenje (1954−1961), šolanje je nadaljevala na TŠ za KMRL v Ljubljani (1961−1965) ter zaključila 2 letnika kemije na...  <<Več>>
Budna, Martin - Pedagog, družbenopolitični delavec, ekolog, funkcionar
07. 10. 1941

OŠ je obiskoval v Paki pri Velenju, nižjo gimnazijo v Slovenj Gradcu, učiteljišče v Celju ter študij matematike in fizike na ljubljanski FNT. Strokovno...  <<Več>>
Čas, Miran - Doktor znanosti, ekolog, športnik, športni delavec
22. 7. 1952 — 23. 2. 2015

V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo, v Ljubljani pa študij gozdarstva na BF, kjer je leta 1996 magistriral in 2006 doktoriral. 2001 je na...  <<Več>>
Fece, Vilma - Direktorica, ekologinja, pedagoginja
26. 9. 1958

Šolala se je na OŠ Šoštanj, Gimnaziji Velenje, Tehniški fakulteti Maribor in Fakulteti za organizacijske vede Kranj. Kot inženirka kemijske...  <<Več>>
Šterbenk, Emil - Doktor znanosti, ekolog, igralec, politik
22. 6. 1962

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka Šoštanj, Gimnazijo Velenje, 1988 končal študij na FF UL, smer geografija, varstvo okolja; 1998 je na FF magistriral in...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti