Drk, Branka - Medicinska sestra, humanitarna delavka, igralka
04. 12. 1955

Končala je Srednjo zdravstveno šolo v Varaždinu in VŠZD v Ljubljani. V letih 1974−1979 je delala v Medicinskem centru v Čakovcu, 1979−1980  v...  <<Več>>
Dvornik , Maks - Športnik, športni delavec, igralec
17. 9. 1916 — 09. 3. 2008

Po končani meščanski šoli je postal kleparski mojster; učil se je pri priznanem šoštanjskem kleparju Zeliču. Po vojni je bil kratek čas...  <<Več>>
Kolar, Jožef - Igralec, kulturni delavec
05. 7. 1934

Zaradi nenehnih selitev je obiskoval devet osnovnih šol, končal poklicno kovinarsko šolo v Štorah ter ob delu zaključil strojno delovodsko šolo na...  <<Več>>
Kotnik, Jože - Igralec
05. 3. 1944

Po končani OŠ Završe je zaključil Rudarsko šolo Velenje ter se zaposlil v velenjskem rudniku, kjer je ostal do upokojitve. V podjetju je bil dolga leta...  <<Več>>
Modrijan, Julijana - Pedagoginja, družbenopolitična delavka, igralka
05. 3. 1943

OŠ je obiskovala v Šoštanju, dokončala Učiteljišče v Celju in PA v Ljubljani (učiteljica razrednega pouka in zgodovine). Leta 1963 se je...  <<Več>>
Šterbenk, Emil - Doktor znanosti, ekolog, igralec, politik
22. 6. 1962

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka Šoštanj, Gimnazijo Velenje, 1988 končal študij na FF UL, smer geografija, varstvo okolja; 1998 je na FF magistriral in...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti