Šalamon, Arpad - Pedagog, umetnik, modelar
07. 9. 1930 — 25. 12. 2020

Po končani OŠ, gimnaziji in učiteljišču v Subotici je 1954 diplomiral na višji PA pri profesorjih Dragu Vidmarju, Antonu Gojmirju Kosu in Zoranu Didku...  <<Več>>
Šalamon, Sergej - Športnik
07. 3. 1975

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj Livada). Po končani gimnaziji v Velenju je študiral na FŠ UL, na Srednji zdravstveni šoli je opravil...  <<Več>>
Šalej, Jože - Glasbenik
04. 12. 1972

Končal je OŠ Mihe Pintarja - Toleda in Gimnazijo Velenje ter absolviral na AG v Ljubljani. Je pianist v različnih jazzovskih zasedbah, tenorist, baritonist,...  <<Več>>
Šalej, Jožef - Glasbenik
20. 6. 1942

Štiri leta je obiskoval osnovno šolo, tri leta nižjo gimnazijo v Konjušnici in eno leto osemletke na OŠ MPT v Velenju. Nato je končal...  <<Več>>
Šalej, Matjaž - Kulturni delavec, literat
08. 9. 1965

Obiskoval je OŠ MPT in Gimnazijo Velenje. Diplomiral iz geografije in sociologije kulture na FF UL. V letih 1995−2007 je bil zaposlen na ERICu Velenje. Leta 2007...  <<Več>>
Šeliga, Anton - Gospodarstvenik, direktor, družbenopolitični delavec
17. 2. 1946

Po končanem strokovnem šolanju na RŠC Velenje je absolviral iz sociologije na FSPN v Ljubljani. V letih 1966−1967 je bil zaposlen kot rudar kopač −...  <<Več>>
Šepič, Rudi - Gospodarstvenik, direktor
15. 12. 1939

Leta 1976 je diplomiral na EF na Reki. V letih 1971−1979 je bil glavni direktor podjetja Iplas (Plama). 1979−1982 je bil podpredsednik GZS in nato republiški...  <<Več>>
Šibanc, Nataša - Doktorica znanosti, biologinja
18. 2. 1984

Obiskovala je OŠ Livada. Po končani Splošni in strokovni gimnaziji v Velenju je leta 2009 diplomirala na Biotehniški fakulteti UL, se nato kot mlada...  <<Več>>
Šilih, Gustav - Pedagog, psiholog, literat, Maistrov borec
31. 7. 1893 — 24. 11. 1961

Rodil se je graščinskemu oskrbniku Lovru in Poloni, r. Silovšek. OŠ je obiskoval v Velenju, nato zasebno nižjo gimnazijo; leta 1912 je maturiral na...  <<Več>>
Šircelj, Mojca - Direktorica
21. 2. 1966

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca v Velenju. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomirala na EF v Ljubljani. Leta 1992 se je zaposlila kot inšpektorica...  <<Več>>
Šišić, Mirnes - Športnik
08. 8. 1981

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje in končal srednjo poklicno šolo na ŠCV. Leta 2001 je začel kariero profesionalnega nogometaša v NK...  <<Več>>
Škalski, Friderik - Duhovnik


Prvi poimensko znani župnik župnije sv. Jurija v Škalah. Prvič se omenja med pričami v menjalni listini iz leta 1173, s katero je prišlo do menjave posesti...  <<Več>>
Škalski, Ulrik - Duhovnik, redovnik


Med 1353 in 1365 je bil opat benediktinskega samostana v Gornjem Gradu. 1365 je bil domnevno zaradi slabega upravljanja samostana odstavljen z mesta opata, s čimer pa se ni...  <<Več>>
Škoflek, Carmen-Karmen - Literatka
29. 11. 1964

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje in Poslovno-komercialno šolo Celje, nato je na DU Velenje končala šolanje za poslovodjo in komercialnega...  <<Več>>
Škruba, Branko - Glasbenik, pedagog
28. 7. 1946 — 26. 4. 2021

Diplomiral je na AG na oddelku za pihala, trobila in tolkala. V letih 1971–1973, 1973–1981, 1981–1988 in 1994–1999 je poučeval na Glasbeni šoli...  <<Več>>
Šmajs, Iztok - Slikar, kulturni delavec, literat, fotograf, pedagog
22. 7. 1953

V Velenju je obiskoval OŠ MPT in gimnazijo in v letih 1973-1977 Pedagoško akademijo v Ljubljani. Šolal se je tudi v tujini, med drugim na mednarodni...  <<Več>>
Šmajs, Vincenc (tudi Vinko) - Literat, publicist, pedagog
11. 7. 1924 — 12. 11. 2016

Obiskoval je OŠ v Braslovčah in nižjo gimnazijo v Žalcu. Leta 1946 je opravil izpite za peti in šesti razred gimnazije, 1948 pa učiteljsko maturo na državnem...  <<Več>>
Šmon, Franc, Jaka - Duhovnik, udeleženec NOB
19. 8. 1907 — 06. 5. 1985

Po bogoslovju v Mariboru in posvetitvi 6. 7. 1930 je bil kaplan in župnijski upravitelj v podeželskih župnijah. Že med študijem je deloval v marksističnem krožku....  <<Več>>
Šnajder, Milica - Pianistka, pedagoginja
22. 12. 1938 — 02. 7. 2023

Rodila se je v ugledni družini sarajevskih akademikov. Mati Vera Šnajder je bila matematičarka, oče Marcel Šnajder pa doktor filozofije in matematik....  <<Več>>
Šoštanjski, Herman - Plemič


Herman Šoštanjski je skupaj z bratom Eberhardom lastnik šoštanjskega gradu konec 12. in v začetku 13. stoletja. Zaradi sorodstvene vezi med...  <<Več>>
Špegel, Franc - Družbenopolitični delavec
26. 10. 1954

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje, nato je končal poklicno šolo v Sevnici in Srednjo šolo za lesarstvo v Škofji Loki. V letih...  <<Več>>
Špegel, Stanislav - Kulturni delavec, glasbenik, novinar, gledališki ustvarjalec, dirigent, umetnik
16. 12. 1964

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca, končal srednjo šolo za elektrotehniko na RŠC Velenje in nato diplomiral na prvi stopnji FE UL. V letih...  <<Več>>
Špegel, Stojan - Slikar, literat
14. 11. 1963

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja – Toleda in Antona Aškerca Velenje. Po končani srednji rudarski šoli na RŠC Velenje je študiral na...  <<Več>>
Špeh, Natalija - Doktorica znanosti
15. 1. 1972

Obiskovala je OŠ Bibe Röcka Šoštanj in gimnazijo na ŠC Velenje. Nato je diplomirala, magistrirala in leta 2003 doktorirala iz geografije na FF...  <<Več>>
Šramel Vučina, Urška - Doktorica znanosti, pedagoginja
12. 7. 1977

Obiskovala je OŠ Veljka Vlahovića (zdaj Livada). Po končani gimnaziji ŠC Velenje je diplomirala in doktorirala na oddelku za muzikologijo na FF v Ljubljani. V...  <<Več>>
Šterbenk, Emil - Doktor znanosti, ekolog, igralec, politik
22. 6. 1962

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka Šoštanj, Gimnazijo Velenje, 1988 končal študij na FF UL, smer geografija, varstvo okolja; 1998 je na FF magistriral in...  <<Več>>
Štern, Edo - Udeleženec NOB, direktor


Po končani osnovni šoli se je zaradi mladoletnosti najprej zaposlil v bližnjem gradbenem podjetju: Od leta 1934 je delal v rudniku Zagorje, kjer je dosegel poklic...  <<Več>>
Štih, Zmago - Glasbenik
09. 5. 1974

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje, nato končal SGBŠ Ljubljana in diplomiral na Visoki šoli za glasbo Franza Lizsta v Weimarju v Nemčiji. Od...  <<Več>>
Štimac, Milorad - Zobozdravnik, družbenopolitični delavec
20. 2. 1932 — 04. 4. 1998

Na Vojnomedicinski šoli se je leta 1949 izšolal za sanitetnega poročnika. 1960 je v Beogradu opravil strokovni izpit za sanitetne oficirje in vojne uslužbence...  <<Več>>
Štorman, Adolf - Politik
12. 8. 1955

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda in poklicno elektro šolo na RŠC Velenje. Zaposlen je bil v Gorenju in na RLV Velenje. Med slovensko osamosvojitveno...  <<Več>>
Šulek, Drago - Fizik, pedagog, župan, plesalec, trener, direktor, gospodarstvenik, politik, športni delavec
01. 11. 1945

Po končani OŠ in gimnaziji na Ptuju je leta 1969 diplomiral in 1972 magistriral iz tehnične fizike na FNT UL. Izobraževal se je pri dveh strokovnih...  <<Več>>
Šuligoj, Anica - Pedagoginja, kulturna delavka, družbenopolitična delavka
19. 7. 1927

Po končanem učiteljišču v Ljubljani je bila leta 1948 tri mesece učiteljica na OŠ Velika Nedelja, 1948−1949 na OŠ Primskovo - Kranj,...  <<Več>>
Šuligoj, Janez - Glasbenik, pedagog
07. 1. 1964

Obiskoval je OŠ Topolšica in OŠ Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj. Po končani tehniški šoli strojne smeri je končal...  <<Več>>
Šumnik, Apolonija - Literatka, slikarka
10. 2. 1920 — 21. 7. 2000

Obiskovala je OŠ v Belih Vodah, izučila se je za šiviljo. Od leta 1962 do 1975 je bila zaposlena v Topru v Šoštanju. Ukvarjala se je s...  <<Več>>
Šumnik, Drago - Slikar
19. 6. 1957

Obiskoval OŠ Karla Destovnika Kajuha in končal poklicno šolo za orodjarja na RŠC Velenje. V letih 1979–1985 je bil zaposlen kot trgovski potnik pri...  <<Več>>
Šumnik, Matej - Športnik, plesalec, glasbenik
15. 10. 1974

V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha in srednjo računalniško šolo. Leta 1993 se je preselil v Amsterdam in študiral ples na Visoki...  <<Več>>
Šumnik, Miroslav - Slikar
04. 6. 1951

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika – Kajuha v Šoštanju. V letih 1974−1984 je bil zaposlen v Mladinski knjigi, TOZD-u Založba Ljubljana. Od 1986...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti